Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BOLDOG ÓVODA PROGRAM a Pesterzsébeti Gyermekmosoly és a Kékcinke tagóvodában

Boldogságórák a Gyermekmosoly Óvodában (Bíró M. u.1.) és a Kékcinke tagóvodában

logo-boldog-ovi.jpgA Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bír Mihály úti óvodájában a Barna maci csoportban a 2016/17 -es nevelési évben bevezetésre került a Jobb Veled a Világ Alapítvány által indított Boldogságóra program. A pozitív tapasztalatok hatására  2017/18-as nevelési év szeptemberétől a többi hat csoportban a: Szivárvány, Katica, Hétszínvirág, Napocska, Zöldalma és Ficánka csoportok is csatlakoztak a programhoz. A 2018/19-es nevelési évtől kezdődően sikerült a Bíró Mihály úti óvodában elnyernünk az "Örökös Boldog Óvoda" címet a Kékcinke tagóvoda Süni, Nyuszi és Méhecske csoportja pedig a "Boldog Óvoda" címet.

Kiemelt feladatunk a 3-6 éves gyermekek korosztályában módszertani segítség, új ötletek befogadása a boldogságra való képesség erősítésére, kibontakoztatására. Pozitív énkép kialakítása, a feladatok, játékok segítségével a szeretet, magabiztosság, egymásra való odafigyelés, önmagunk és társaink tiszteletének erősítése. Egy optimista, bizakodó életszemlélet alakítása, derűs, vidám hangulatú mindennapok biztosítása. A szeretetteljes, vidám légkör nagyban hozzájárul a gyermekek pozitív pszichés fejlődéséhez, ezáltal kihat egészségükre, szomatikus fejlődésükre egyaránt.

Célok:

Az életben nap, mint nap problémák, kihívások elé kerülnek gyermekeink is, melyeket elkerülni nem tudunk, nem is szükséges. A gyermekeket meg kell tanítanunk az eléjük kerülő élethelyzetek minél könnyebb megoldására. Életszemlélet alakítása ez, mely iránymutatást adhat a pozitív, gördülékenyebb megoldási lehetőségek előhívására, megfogalmazására. A gyermekek magabiztossága, bizalma, lelki egészsége nagyobb esélyt teremthet a problémák stressz mentes, hatékonyabb kezelésére.

A Boldogságóra Program 10 egymásra épülő témából áll, s ezek fokozatosan tárják a csoport, gyermekek elé a boldogság sokféle lehetőségeit, területeit, az arra való törekvés feltételeit.

Témakörök:

-  Boldogságfokozó hála

-  Optimizmus gyakorlása

-  Kapcsolatok gyakorlása

-  Boldogító jó cselekedetek

- Célok kitűzése és elérése

-  Megküzdési stratégiák

- Apró örömök élvezetek

- Megbocsátás

- Testmozgás   

-  Fenntartható boldogság

Csoportunkban rendszeresen (napi szinten) alkalmazunk a programhoz igen hasonló játékos feladatokat. A gyermekekkel beszélgető-kör alkalmával érzékenyítő gyakorlatokat végzünk, mely magában foglalja az egymásra és önmagunkra való odafigyelést, egymás mondanivalójának tiszteletben tartását, meghallgatását. Beszélgetés során, aki igényli, hangot adhat véleményének, megoszthatja gondolatait, melyekre reagálhatunk. Ezzel a gyermekek megtapasztalják, hogy bátran beszélhetnek bármiről, lehet véleményük, élményeiket (akár vidám, akár szomorú) meghallgatjuk, megbeszéljük. Továbbá gyermekek empatikus képességét erősítve, biztatjuk, vagy épp együtt örülünk az elhangzottaknak. Nagy gondot fordítunk ezen alkalmakkor a testi kontaktus közösségformáló erejének is. Egy-egy érintést, ölelést, kedves gesztust adunk tovább folyamatosan az utánunk következő gyermeknek. Így megtanulják elsajátítani a szeretet fogadásának, továbbadásának képességét egyaránt.

Csatlakoztunk a programhoz, mivel:

*      Úgy gondoljuk, a program nagyszerű lehetőséget biztosít új ötletek, módszertani támogatás biztosítására, hiszen a fent említett, már működő csoportgyakorlat előhírnökeként szolgál a Boldogságprogram megvalósításához.

*      Tapasztalataink azt mutatják, a pozitív megerősítés nagy hatással van a gyermekek önismeretének fejlődésére, társas kapcsolataira, azok elmélyítésére, valamint az egészséges lelki fejlődésük biztosítására.

*      A gyermekek iránymutatást kaphatnak annak megsegítésére, hogy a mindennapokban, élethelyzetekben könnyebben boldoguljanak.

*      A program jótékonyan hat a csoport-szellem, a „mi-tudat” alakulására, erősítésére.

*      Minden gyermeknek joga van boldognak lenni, minél könnyebben kezelni a különböző helyzeteket, s a gyermekkorban beivódott minták maximálisan kihatnak felnőttkori életükre is.

Feladatok:

Legalább havi egy órában, tíz hónapon keresztül:

*  A feladatokat gyermek közeli, játékos és legfőképp vidám keretek között alkalmazzuk, melyek a boldogságfokozó gyakorlatokat alkalmazva fejlesztik a kisgyermekek pozitív életszemléletét, gondolkodását.

*   A feladatok differenciáltan, korcsoportonként, illetve a gyermekcsoport adott képességeit figyelembe véve kerülnek feldolgozásra.

*  A feladatokat az óvodás gyermek élettani igényeinek megfelelően komplex formában kínáljuk fel. Az egész hónap során, az adott helyzettől, vagy igénytől függően a mindennapi tevékenységeinkbe, kezdeményezéseinkbe, mozgásfejlesztésbe beillesztjük a Boldogságóra gyakorlatait, legyen ez ének-zene, környezeti nevelés, mesélés-verselés, vagy akár kézműves tevékenység. Hetirendünk rugalmas, így ez maximálisan megvalósítható.

*      Törekszünk minél több helyszín bevonásával megvalósítani a gyakorlatokat.

*   Vállaljuk, hogy a 2017/2018. nevelési évben mind a hét csoport számára a cím elnyerésével járó Boldogságóra szakmai könyvcsomag felhasználásával tartunk Boldogságórát, valamint a Boldogság Intézmény által havonta meghatározott feladatokat honlapukra feltöltjük. Intézményünk saját web-lapján, a csoport és az óvoda közösségi oldalán is kommunikáljuk a program alakulását, eredményességét. 

A web lapunkon minden hónapban egy csoport mutatja be a boldogságprogram megvalósítását. A többi csoport tevékenységeit a boldogsagora.hu web oldalon tekinthetik meg.

Jobb Veled a Világ

Mosolygó SZIVÁRVÁNY CSOPORT J BOLDOGSÁGFOKOZÓ HÁLA tevékenységei SZEPTEMBER hónapban.

2018 Szeptemberében újra megkezdtük a boldogság programot a szivárvány csoportban.A boldogságfokozó hála gyakorlása volt a téma. Papírból kivágott őszi faleveleket adtunk körbe, amellyel az egymásra figyelést gyakorolhatták.Jó érzés volt látni, hogy a nagyobbak milyen nagy figyelmet fordítottak a kiscsoportosokra és segítették az együttműködést.Ezután közösen "hála fát" készítettünk.Aki szerette volna annak a kisgyermeknek a jele mellé helyezhette fel a nála lévő falevelet, akinek szeretett volna valamit megköszönni illetve hálás neki valamiért.Természetesen közben sokat beszélgettünk a hála fogalmáról és arról, hogy milyen jó érzés kapni és adni is a kedves szavakat.

Budapest, 2018-09-29    Kuruczné Hegedüs Magdolna - óvodapedagógus

Optimizmus gyakorlása a Katica csoportban - OKTÓBER hónapban

A boldogságórák a csoportunkban mindig nagyon jó hangulatban telnek, a gyerekek szívesen vesznek részt a beszélgetésekben, és mindig az adott témához, nagyon pozitívan állnak hozzá, okos gondolatokat megosztva egymással.Októberi hónapunk témája az Optimizmus gyakorlása volt. A téma feldolgozását egy beszélgetéssel kezdtük, ahol mindenki elmondhatta, hogy volt-e már szomorú, ha igen akkor miért és, hogy ilyenkor kinek sikerült őt megvigasztalni.Majd egy tükrös játékkal folytattuk, mely az önbizalom növelésére igen nagyszerűen hat. Egy kisméretű tükröt adogatva körbe egymásnak mindenki, aki szerette volna elmondhatta, hogy ha belenéz mit lát szépnek és jónak benne, a kisebb gyerekeknek a nagyok szívesen segítettek, elmondták erősségeiket, pozitív tulajdonságaikat. A téma lezárásaként egy szomorú illetve egy vidám arcot vittem be a gyerekeknek, akiket Szomorú Szilárdnak és Boldog Blankának neveztem el. A gyerekeket két csoportra osztottam. A játék célja az volt, hogy vidámságot kellett egymás arcára varázsolni. Egy gyerek jelezte, hogy mikor melyik csapatnak kell vidámnak illetve szomorúnak lenni. A vidám csapat feladata volt a szomorú csapatot gesztusokkal, mimikákkal felvidítani. Majd cserélődtek a szerepek. A gyerekek önfeledten adták át magukat a különböző szerepeknek

Budapest, 2018.10.29.                        Nagy Zsuzsánna óvodapedagógus