Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BOLDOG ÓVODA PROGRAM a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában

Boldogságórák a Gyermekmosoly Óvodában (Bíró M. u.1.)

logo-boldog-ovi.jpgA Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Bír Mihály úti óvodájában a Barna maci csoportban a 2016/17 -es nevelési évben bevezetésre került a Jobb Veled a Világ Alapítvány által indított Boldogságóra program. A pozitív tapasztalatok hatására  2017/18-as nevelési év szeptemberétől a többi hat csoportban a: Szivárvány, Katica, Hétszínvirág, Napocska, Zöldalma és Ficánka csoportok is csatlakoztak a programhoz. Távlati célunk, hogy elnyerjük az Örökös Boldog Óvoda Címet.

Kiemelt feladatunk a 3-6 éves gyermekek korosztályában módszertani segítség, új ötletek befogadása a boldogságra való képesség erősítésére, kibontakoztatására. Pozitív énkép kialakítása, a feladatok, játékok segítségével a szeretet, magabiztosság, egymásra való odafigyelés, önmagunk és társaink tiszteletének erősítése. Egy optimista, bizakodó életszemlélet alakítása, derűs, vidám hangulatú mindennapok biztosítása. A szeretetteljes, vidám légkör nagyban hozzájárul a gyermekek pozitív pszichés fejlődéséhez, ezáltal kihat egészségükre, szomatikus fejlődésükre egyaránt.

Célok:

Az életben nap, mint nap problémák, kihívások elé kerülnek gyermekeink is, melyeket elkerülni nem tudunk, nem is szükséges. A gyermekeket meg kell tanítanunk az eléjük kerülő élethelyzetek minél könnyebb megoldására. Életszemlélet alakítása ez, mely iránymutatást adhat a pozitív, gördülékenyebb megoldási lehetőségek előhívására, megfogalmazására. A gyermekek magabiztossága, bizalma, lelki egészsége nagyobb esélyt teremthet a problémák stressz mentes, hatékonyabb kezelésére.

A Boldogságóra Program 10 egymásra épülő témából áll, s ezek fokozatosan tárják a csoport, gyermekek elé a boldogság sokféle lehetőségeit, területeit, az arra való törekvés feltételeit.

Témakörök:

-  Boldogságfokozó hála

-  Optimizmus gyakorlása

-  Kapcsolatok gyakorlása

-  Boldogító jó cselekedetek

- Célok kitűzése és elérése

-  Megküzdési stratégiák

- Apró örömök élvezetek

- Megbocsátás

- Testmozgás   

-  Fenntartható boldogság

Csoportunkban rendszeresen (napi szinten) alkalmazunk a programhoz igen hasonló játékos feladatokat. A gyermekekkel beszélgető-kör alkalmával érzékenyítő gyakorlatokat végzünk, mely magában foglalja az egymásra és önmagunkra való odafigyelést, egymás mondanivalójának tiszteletben tartását, meghallgatását. Beszélgetés során, aki igényli, hangot adhat véleményének, megoszthatja gondolatait, melyekre reagálhatunk. Ezzel a gyermekek megtapasztalják, hogy bátran beszélhetnek bármiről, lehet véleményük, élményeiket (akár vidám, akár szomorú) meghallgatjuk, megbeszéljük. Továbbá gyermekek empatikus képességét erősítve, biztatjuk, vagy épp együtt örülünk az elhangzottaknak. Nagy gondot fordítunk ezen alkalmakkor a testi kontaktus közösségformáló erejének is. Egy-egy érintést, ölelést, kedves gesztust adunk tovább folyamatosan az utánunk következő gyermeknek. Így megtanulják elsajátítani a szeretet fogadásának, továbbadásának képességét egyaránt.

Csatlakoztunk a programhoz, mivel:

*      Úgy gondoljuk, a program nagyszerű lehetőséget biztosít új ötletek, módszertani támogatás biztosítására, hiszen a fent említett, már működő csoportgyakorlat előhírnökeként szolgál a Boldogságprogram megvalósításához.

*      Tapasztalataink azt mutatják, a pozitív megerősítés nagy hatással van a gyermekek önismeretének fejlődésére, társas kapcsolataira, azok elmélyítésére, valamint az egészséges lelki fejlődésük biztosítására.

*      A gyermekek iránymutatást kaphatnak annak megsegítésére, hogy a mindennapokban, élethelyzetekben könnyebben boldoguljanak.

*      A program jótékonyan hat a csoport-szellem, a „mi-tudat” alakulására, erősítésére.

*      Minden gyermeknek joga van boldognak lenni, minél könnyebben kezelni a különböző helyzeteket, s a gyermekkorban beivódott minták maximálisan kihatnak felnőttkori életükre is.

Feladatok:

Legalább havi egy órában, tíz hónapon keresztül:

*  A feladatokat gyermek közeli, játékos és legfőképp vidám keretek között alkalmazzuk, melyek a boldogságfokozó gyakorlatokat alkalmazva fejlesztik a kisgyermekek pozitív életszemléletét, gondolkodását.

*   A feladatok differenciáltan, korcsoportonként, illetve a gyermekcsoport adott képességeit figyelembe véve kerülnek feldolgozásra.

*  A feladatokat az óvodás gyermek élettani igényeinek megfelelően komplex formában kínáljuk fel. Az egész hónap során, az adott helyzettől, vagy igénytől függően a mindennapi tevékenységeinkbe, kezdeményezéseinkbe, mozgásfejlesztésbe beillesztjük a Boldogságóra gyakorlatait, legyen ez ének-zene, környezeti nevelés, mesélés-verselés, vagy akár kézműves tevékenység. Hetirendünk rugalmas, így ez maximálisan megvalósítható.

*      Törekszünk minél több helyszín bevonásával megvalósítani a gyakorlatokat.

*   Vállaljuk, hogy a 2017/2018. nevelési évben mind a hét csoport számára a cím elnyerésével járó Boldogságóra szakmai könyvcsomag felhasználásával tartunk Boldogságórát, valamint a Boldogság Intézmény által havonta meghatározott feladatokat honlapukra feltöltjük. Intézményünk saját web-lapján, a csoport és az óvoda közösségi oldalán is kommunikáljuk a program alakulását, eredményességét. 

Szeptember hónapban a Katica és a Szivárvány csoport Boldogság óráit olvashatják. A többi csoport tevékenységeit a boldogsagora.hu eb oldalon tekinthetik meg.

Jobb Veled a Világ
Boldogságóra program KATICA CSOPORT

Csoportunk az idei nevelési évtől csatlakozott a BOLDOGSÁGÓRAprogramhoz.Kiemelt célunk és feladatunk közé tartozik: erősíteni önbecsülésüket, önértékelésüket, oldani a feszültségeket, erősíteni a társas kapcsolatokat, ezáltal egy igazi közösségé formálva csoportunkat.
Nagy lelkesedéssel fogtunk bele az első téma feldolgozásába, melynek címe a „Boldogságfokozó
hála volt. Elkészítettük a boldogságfalunkat, valamint minden gyerek hálavirágot készített, melyből megalkottuk a hálakertünket. Beszéltünk, hogy mit jelent számukra a boldogság, minek örülnek, és mi az, amitől jó érzés tölti el őket.
Mind a gyerekek, mind a pedagógusok nagyon jól érezték magukat az első Boldogságóra alkalmával.


Nagy Zsuzsánna óvodapedagógus 
 

Mosolygó SZIVÁRVÁNY CSOPORT J BOLDOGSÁGFOKOZÓ HÁLA tevékenységei szeptember hónapban.

Csoportunkban a Montessori pedagógiát alkalmazzuk, és minden nap tartunk beszélgető kört, amikor a gyerekek elmondhatják érzéseiket, gondolataikat, napi örömeiket és bánatukat. Gyakran szoktunk kapcsolatteremtő játékokat játszani, beszélgetni az egymásra figyelésről, egymás segítéséről, a szeretetről, vidám és szomorú dolgokról is a gyermekek érzelmi állapotától függően. Azért kapcsolódtunk be a Boldogságprogramba, hogy a felkínált témakörökkel még tudatosabban tudjuk elősegíteni óvodásaink érzelmi intelligenciájának fejlődését, erősítsük önbizalmukat, önbecsülésüket, segítsünk feloldani a feszültséget.  Fontosnak tartjuk továbbá, hogy megtanulják, észrevenni, ha a másik segítségre szorul és ők is érezzék, hogy számíthatnak a közösség támogatására és megtanulják kifejezni „hálájukat”, szeretetüket. Lássák meg a szépet és az örömet a mindennapokban. A témák megközelítését természetesen az életkori sajátosságaikhoz igazodóan dolgozzuk fel.

Az első foglakozáson mosolygó labdát indítottunk útjára, és annak adhatták oda, akit a legjobban szeretnek, barátjuknak tartanak, fontos számukra vagy esetleg úgy érzik, köszönetet szeretnének neki mondani valamiért esetleg hálásak társuknak. A mosolygó labda elindult és először a nagyobb gyerekek egymásnak adták át és megfogalmazták gondolataikat (ezeket jegyeztem fel) pl: segített nekem kirakni a puzzlét; oda adta nekem az autóját, mert a barátom, hozott nekem mese párnát, töltött nekem teát a kancsóból, utánam hozta a pulóveremet, amit kint felejtettem. A kisebbekhez is eljutott a labda, akik a nagyobbakat utánozva próbálkoztak folytatni a játékot. A beszélgetés végén meghallgattuk a „Szép nap…” című dalt és közben mindenki megölelte a mellette ülő társát. A téma további elmélyítését a hálakert készítésével folyattuk, amely során „hála virágot” készíthettek, és aki szerette volna bele rajzolhatta a jelét annak, aki iránt hálát érez. Nagy örömmel láttak munkához és szívesen díszítették a virágot egymás jelének berajzolásával. Miután a kert elkészült jól látható helyre raktuk ki és azt tapasztaltuk, hogy folyamatosan nézegetik, beszélgetnek arról, hogy ki – kinek a jelét rajzolta oda és miért, többen a nagyobbak közül használták a „hála” kifejezést. A boldogságfal elkészítését szintén közösen végeztük el, együtt választottuk ki a képeket. Nagy örömmel nézegették a csoport közös programján készült fotókat, amikor lovas kocsikáztunk, játszótéren voltunk vagy együtt játszottunk a csoportban. A tabló készítése szintén alkalmat adott a közös tevékenységre, a beszélgetésre a pozitív emlékek felidézésére a témához kapcsolódó fogalmak gyakorlására. Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekeknek nagyon tetszett a témák megközelítése, a spontán játékban is visszatértek a fogalmakra. Az egyik nagycsoportos kislány a másnapi beszélgető kör végén elmesélte, hogy otthon az anyukájának készített egy „Hála rajzot”.

Budapest, 2017-09-29                 Kuruczné Hegedüs Magdolna - óvodapedagógus

 

Varázs szemüvegen keresztül
Boldogságóra a Ficánka csoportban

”Van nekem egy szemüvegem, ha felveszem azt, szebbé válik minden benne, amit megmutat.”

Második alkalommal tartottuk meg Boldogságóránkat a Ficánka csoportban, melynek témája az optimizmus gyakorlása volt.

Most is ellátogatott hozzánk Füles kutya és elmesélte, hogy miért tartja magát rossz kutyának. Mindig csak bajt okoz, megijeszt másokat, ő nem is lesz soha jó kutya. A gyerekek tanácsot adtak Fülesnek, hogyan viselkedjen, miként közeledjen az emberek felé és természetesen a végén Füles kutya boldogan mosolygott és örült, hogyha megfogadja a tanácsokat, belőle is jó kutya válhat. Eljátszottuk, hogyan tudjuk szomorú, morcos társainkat felvidítani. Megismerkedtek a gyerekek az optimista és pesszimista szó jelentésével. Varázs szemüvegen keresztül néztük a világot, a gyerekek számára rossz, nem tetsző dolgokat igyekeztünk pozitív gondolattá, dologgá átalakítani. A varázs szemüveget ezen túl bárki felveheti, ha rossz kedve van, nem tud megoldani egy problémát. Táncolva énekeltünk a pozitív gyerek dalára. Végül mindenki feldíszítette saját optimista szemüvegét.

  Kovácsné Pető Erzsébet és Vaszlovicsné Kovács Katalin óvodapedagógusok