Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nyuszi csoport

 nyuszi.jpgA nyuszi csoport vegyes életkorú (3-7 éves) gyermekekből tevődik össze.                                                    A csoportban dolgozó óvónők a dadus néni, valamint a pedagógiai asszisztens segítségével nagy szeretettel, odafigyeléssel, családias légkörben várja a csoportunkba érkező gyerekeket. A nagycsoportosok már jól kialakult szokás, szabályrendszerrel várták a szeptemberben újonnan érkező kicsiket. Segítenek mindenben, hogy könnyen eligazodjanak az ismeretlen világban. A kicsik hamar beilleszkedtek, elfogadták az új helyzetet. Jól együtt tudnak játszani kicsik, nagyok egyaránt. A nagyok tanítgatják a kicsiket a szabályokra, szokásokra. A különféle játéktevékenységekben együttműködnek, ha igénylik, segítenek nekik. Kreatív, fantáziadús építmények születnek, mind az építő szőnyegen, mind az asztalon a legóból. A babaszobában gondos anyukák gondozzák, nevelik kisgyerekeiket, vendégeket várnak, születésnapi tortát sütnek, kirándulni mennek.

A társasjáték is kedvelt. A szabályokat hamar elsajátítják, betartásukat pedig, komolyan veszik. Ha a kisebbek is bekapcsolódnak, türelmesen magyarázzák a következő lépést.

Az integrált nevelés nagyon jól működik a csoportunkban, melyben a szülők aktív partnerek. Nálunk minden gyermek egyéniség. A másságot figyelembe véve igyekszünk mindent megadni minden egyes gyermeknek, egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelően.

Szeretünk kirándulni, melynek fő eleme az egészséges életmódra nevelés és az új ismeretek nyújtása. Rendszeresen sétáltunk a környéken. Megnézzük kerületünk nevezetességeit. Gyakoroljuk a gyalogos közlekedést, megfigyeljük a forgalmat. A parkokban, kertekben nyíló növényeket megcsodáljuk, miközben ismerkedtünk a növények fajtáival. Az Állami Bábszínházba látogatunk 2 alkalommal. Megtekintjük a Természettudományi Múzeumot, Állatkertben megfigyeljük a különböző állatokat. A Molnárszigeten az élő természetben gyönyörködünk, kirándulunk fogaskerekűvel, úttörővasúttal, túrázunk a hegyoldalban. Az óvodán belül olyan programokat is szervezünk, melyen a családdal együtt vesznek részt. Ezeket játszóháznak neveztük el („Érik a szőlő”, „Zászlóval, csákóval”, „Kikeleti ügyeskedő”). Új programokat vezettünk be az elmúlt évben, melyek még élményszerűbbé teszik a gyermekek mindennapjait. („Zöldike Program”, „Óvoda-iskola átmenet”, „Egészséghét”) Megpályáztuk a „Boldog Óvoda” címet. Már elnyertük a „Madárbarát”, „Tehetségpont” valamint a „Kincses Óvoda” címet, mellyel szintén gazdagítjuk élményeiket, ismereteiket.

Éves tervünket, valamint az ehhez kapcsolódó kirándulásos tervünket az egészséges életmódra és a környezeti nevelésre alapozva tervezzük meg a komplexitást is figyelembe véve. Nagyon nagy figyelmet fordítunk a közvetlen tapasztaláson, játékos cselekedtetésen alapuló ismeretnyújtásra. Igyekszünk mindent a természetben megfigyelni, matematikai ismereteiket gyakoroltatni cselekedtetés közben a különböző témákhoz kapcsolódó lehetőségeket kihasználva. A különböző tevékenységek témáját a környezeti témákhoz kapcsolódóan komplexen tervezzük, hogy mindenoldalú ismerethez juttassuk gyermekeinket.  A megfigyeléseket, szerzett ismereteket a játékukba, a különböző tevékenységi formákon gyakoroljuk, felhasználjuk.

A kirándulásokon kívül az óvodánk udvara nagyon sok megfigyelési alkalmat nyújt. Az óvodaszépítőn az udvarunkat a szülőkkel együtt szépítjük, hogy a gyermekeik minél szebb, esztétikusabb környezetben éljék mindennapjaikat. A gyerekek is meg tanulják rendbe rakni környezetüket, melyben mindenki aktívan részt vesz. Madárkertet alakítottunk ki, ahova szívesen járnak a különböző madarak: szarka, galamb, széncinege, varjú, veréb. Egész évben megfigyeljük az életüket, vizet töltünk az itatójukba, télen madáreleséget készítünk, a madáretetőbe folyamatosan magvakat töltünk, hogy ha hó lepi el a földet, a madaraink ne éhezzenek. Az elmúlt évben elnyertük a „Madárbarát kert Óvoda” kitüntető címet. Tavasszal virágpalántákat hoznak, és a Föld napján beültetjük a virágoskertünkbe, melyet utána folyamatosan gondoznak. Gyomlálnak, locsolnak szükség szerint. Ősszel a sok lehullott levelet megcsodáljuk, válogatunk színek, formák szerint, levelet dobálunk, megfigyeljük a száraz levelet, annak hangját, sepregetjük, gereblyézzük. A fákat, bokrokat, virágokat folyamatosan figyeljük, fajtáinak nevét gyakoroljuk, stb. Rengeteg ismeretre irányíthatjuk figyelmüket játék közben.                                                                                          

 A népi dalos játékokkal, mondókákkal, melyek a természetről szólnak, mélyítjük ismereteiket, a néphagyományokat felidézzük, megalapozzuk népzenei, zenei ismeretüket. Hangszerekkel ismertetjük meg őket zenehallgatás alkalmával, valamint saját maguk kipróbálásával. a már ismert dalok, mondókák a nap folyamán gyakran felcsendülnek.

Nagyon szeretnek mozogni, ezért, a tornaszobában, és a teremben is vannak mozgásos játékok. Igyekszünk emiatt minél több időt a szabadban tölteni, ott szervezni mozgásos játékokat. Kirándulásainkat, sétáinkat is ennek jegyében szervezzük meg. minden nap mindennapos testneveléssel frissítjük fel őket. Az önkormányzat támogatásával a nagycsoportosok ingyen úszás és korcsolya oktatásban részesül, melyet ki is használunk. Nagyon szeretik ezeket a foglalkozásokat is.                                                            

A kézügyességük fejlesztése érdekében sok lehetőséget biztosítunk, melyben a kreativitásuk kibontakoztatására nagy hangsúlyt fektetünk. Rajzolnak, festenek, vágnak, ragasztanak, varrnak, szőnek, fonnak, barkácsolnak, különböző anyagok, eszközök használatával ismerkednek meg. Ha a fejlettségük azon a szinten van, rajzpályázatokra készíthetnek alkotásokat. Többször küldtünk pályázatra alkotásokat.

A beszéd, a kommunikáció fejlesztését, valamint a gátlás oldását nagyon jól szolgálják a mesék, versek. Ezek által bővül szókincsük, mondatalkotásuk, kifejezőkészségük alakul, fejlődik. Megismerkednek népi kifejezésekkel. szintén a természetről szóló meséket, verseket mutatunk be számukra. Nagyon sok verset gyakorlunk hangsúlyozva, melyet szívesen mondogatnak. Részt veszünk a költészet napján, ahol csoportunkból rendszeresen a legjobb elismeréseket kapják. Mesemondó versenyen is részt vettünk, ezen is a legjobbak között voltak a résztvevő gyerekeink. Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Gyakran mesélnek, az általunk megismertetet, valamint kitalált mesét, melyet bábbal, applikációs képekkel, valamint dramatizálással adnak elő. Az irányított, és maguk által kezdeményezett mesélést, verselést egyaránt kedvelik. Maguk is készítenek barkácsolással meseszereplőket.

Igyekszünk napjaikat minél élményszerűbbé tenni, hogy szeressenek óvodába járni. Élményeik hatására egyre több ismerethez jutnak, egyre több mindent elsajátítanak, mely szükséges az iskolai élet felkészítéséhez. Iskolásaink jól megállják a helyüket, melyről folyamatosan beszámolnak. Egy évben egyszer „Ovi-suli bulit” tartunk, amikor meghívjuk a már iskolába járó gyermekeinket. Ezen a napon beszámolhatnak eredményeikről, sikereikről, esetleges kudarcaikról. Úgy érezzük, gyermekeink jól érzik magukat a csoportunkban. Továbbra is mindent megteszünk, hogy ez így is maradjon, s távozásuk után az óvodai életük szép emlékként maradjon meg számukra.

347.jpghonlapra-bemutatkozo-ala.jpg

             

   Pálfi Sándorné Ica néni  Zollner Zoltánné- Szilvi néni        

        Dajka néni                  Óvodapedagógus                Óvodapedagógus