Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KÖZÉRDEKŰ ADATOK

KÖZADATKERESŐ RENDSZERRE MUTATÓ HIVATKOZÁS:

http://kozadat.hu/kereso/intezmeny/adatlap/5655

  1. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda közzétételi listája

229/ 2012 ( VIII. 28) Kormányrendelet 23 §. szerint


23.§ (1) A nevelési - oktatási intézményi közzétételi lista

  1. Óvodapedagógusok száma, Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége Dajkák száma, Dajkák szakképzettsége
  2. Óvodai nevelési év rendje
  3. Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma
    I.

Szakember ellátottság

Létszám

Képesítés

Óvodapedagógus
33 fő

32 fő

Felsőfokú

1 fő

Középfokú

4 fő

Közoktatás vezetői szakvizsga

4-fő

Gyógytestnevelő szakvizsga

Gyógypedagógus

1-fő

Felsőfokú

Pedagógiai asszisztens

5 fő

Pedagógiai asszisztensi szakképesítés

Dajka

19 fő

Dajka szakképesítés

Óvodatitkár

1fő

Érettségi, oktatásszervező,

Gazdasági ügyintéző

1 fő

Közgazdasági érettségi

Kertész, karbantartó

3 fő

Szakirányú végzettség

II.

Nevelési értekezletek, Nevelés Nélküli Munkanapok:

2017.10.05.Téma: Állatok Világnapja” óvodai és kerületi program szervezése, a kerületi óvodák, iskolák, a családok részvételével. (nevelés nélküli munkanap)

Felelős: Óvodavezető, Team Vezető

2017.11.03.Téma:
1. IKT szerepe, lehetőségei az óvodai nevelésben, elméleti és gyakorlati megvalósítása.
2. Egészség - hét projekt megvalósítása, továbbfejlesztésének lehetőségei.

3. A bábozás fejlesztő hatásai óvodában.

Felelős: Óvodavezető, Egészségnevelő Munkaközösség Vezető, helyzetfeltáró team vezető

2018.03.29.

Téma:            
1. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc - "Ének - zene Kincsestára" korszerű ötlettár/zenei segédanyag bemutatása.
2. "Így tedd rá..." Néptánc módszertan az óvodában.
3. Gyermekmosoly Kör önértékelés, mérési eredmények összegzése

Felelős: óvodavezető, helyzetfeltáró team vezető

2018.06.15.

Téma:
- Éves beszámolók véleményezése, elfogadása,
- helyzetfeltáró vizsgálatok eredményei, összegzés, elfogadás,

Felelős: óvodavezető, munkaközösség és team vezetők, helyzetfeltáró team vezetők

Munkatársi értekezletek, óvónői megbeszélések:

Témák: 

Munkaköri leírások pontosítása, munkarend

Új gyermekek fogadása

Óvodai Munkaterv előkészítése

Gyermekvédelmi aktuális feladatok: kedvezmények (Gyermekvédelmi és Esélyegyenlőségi Kör)

Tűz és Balesetvédelmi oktatás

SZMSZ, Házirend elfogadása, véleményezése

Nyári munkálatok ütemezése, takarítás

Nyári udvari élet szokás-szabályrendszerének felülvizsgálata, módosítás

 

Óvodai ünnepek, programok, játszóházak, az óvodai munkatervben nyilvántartott időben zajlanak. (2016/2017 Óvodai Munkaterv.

 

IV.                 Gyermek létszám adatok:

Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály u. 1. 

Csoportok megnevezése

gyermekek száma
2017. Szeptember 1.

Szivárvány

25

Katica

25

Hétszínvirág

25

Napocska

24

Barna maci

25

Zöldalma

25

Ficánka

24

Kékcinke Tagóvoda

 

Nyuszi

20

Méhecske

20

Süni

19

Mákvirág tagóvoda

 

Katica

17

Nyuszi

17

Süni

18

Pillangó

18

Méhecske

17

Maci

20

Budapest, 2017.09.01.                               Soós Jánosné/Óvodavezető

                                                                                     

 a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

 

*      Az óvodába minden évben államilag, központilag meghatározott időpontban történik a gyermekek beíratása, mely hirdetmény formájában kerül közzétételre.

*      A gyermekek felvétele, átvétele a férőhely függvényében egész évben folyamatosan történik.

b.) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 

A beiratkozás: A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról. 

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma:

Óvoda megnevezése

Engedélyezett csoportok

Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
1203 Budapest XX. Bíró Mihály u. 1.

7

Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke Tagóvodája
1203 Budapest XX., Lajtha László utca 5-7.

3

Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág Tagóvodája
1205 Budapest XX., Rákóczi utca 82-84.

6

 

c.) köznevelési feladatot ellátó Intézményegységenként a térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség, az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények: 

* Intézményi térítési díj: 455 Ft/ fő/ nap

* Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 31/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelete. illetve annak 1. sz. melléklete alapján a 2018.01.01 - i. hatállyal megállapított gyermekétkeztetési térítési díj a  kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére: 455  Ft/nap. Kerületen kívüliek számára: 516 Ft.

Hirdetmény étkezési díj változásról

*  Óvodai nevelésben részesülő gyermek után járó gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez a Kormány 190/2015 (VII. 20.) Korm. Rendeletének 3 §(2) bekezdésben foglaltak alapján döntött. Kedvezmények mértéke, jogosultsági, igénylési feltételek

 

d.) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések nyilvános megállapításai és ideje.

1)Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért, az éves belső ellenőrzési munkaterv elkészítéséért a GAMESZ a felelős. Az intézmény belső ellenőrzését a GAMESZ igazgatója által megbízott belső ellenőr végzi. A belső ellenőrzési feladatkör magában foglalja az intézményben folyó

      - szakmai tevékenységgel összefüggő,
- gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési feladatokat

2) A szakmai és gazdálkodási ellenőrzések ütemezve történnek.
Az ellenőrzés tapasztalatait az intézmény vezetője folyamatosan értékeli és ennek alapján kezdeményezi, megteszi a szükséges intézkedéseket. 

e.) a nevelési intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján, a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Az óvoda hétfőtől – péntekig a Pesterzsébet Önkormányzata 83/2016. ( IX. 12.) OKIIB sz. határozata alapján  az alábbiak szerint tart nyitva:

*      Az óvoda 5 napos munkarendben dolgozik.

*      Az óvoda öt napot (hétfőtől-péntekig) üzemel.

*      A gyermekekkel reggel 6. 00 órától 17.30 óráig óvodapedagógus foglalkozik

Az óvoda nyitva tartása, ügyeleti rendje:

Székhely:

Tagóvodái:

Gyermekmosoly Óvoda
Bíró M. u. 1.

1.      Kékcinke Tagóvoda

Lajtha L. u. 5-7.

2.      Mákvirág Tagóvoda

      Rákóczi u. 82-84

6. 00 – 17. 30

6. 00 – 17. 30

6.00 – 17.30

 

Ügyelet: reggel:6. 00-tól 7. 00-ig

Ügyelet Délután: 17.00-tól 17. 30

Az éves munkaterv alapján, a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Óvodai ünnepek, rendezvények:

*      Állatok világnapja, Autómentes nap, Magyar népmese napja, Zene Világnapja, Magyar festészet napja, Mikulás, karácsony, húsvét, farsang, Madarak - Fák Napja, Föld napja, Víz világnapja

*      Anyák napja, Évzáró – Óvodai ballagás, sportnap, Gyermeknap, Gyermekek hete rendezvénysorozat (juniális), Mákvirág napok

  Egyéb helyi szokásokat, hagyományokat tükröző szokások: népi hagyományok ápolása

*      jeles napokhoz kapcsolódó szokások, játszóházak: „Érik a szőlő”,”Zászlóval csákóban” és „Kikeleti ügyeskedő”                                                                                                                                                                              

*      Őszi, téli, tavaszi tanulmányi kirándulások, élményszerző séták

*      Múzeumi és bábszínház látogatások.

*      Állatkerti, vadasparki kirándulások tapasztalatszerzések.

 A megoldás módjait, eszközeit a csoport pedagógusai a szülőkkel együtt határozzák meg a gyermekek életkorának, érzelmi beállítottságának és helyi sajátosságoknak megfelelően.

Tehetséggondozás jegyében

Költészet napja alkalmából - Versmondó Nap,                     

Zene világnapja alkalmából - „Így énekelünk mi”

Magyar festészet napja alkalmából – Rajzkiállítás

Sportversenyek – Mikulás kupa, Nyuszi váltó

Csillagocska Tehetségfesztivál 

                                                                                                                   Felnőtt hagyományos ünnepek

-          karácsony

-          pedagógusnap

-          tanév végi tanulmányi kirándulás

Kerületi rendezvényeken az óvodavezető és az általa megbízott dolgozó képviseli az intézményt.

Az ünnepek, rendezvények időpontjait az éves munkatervek határozzák meg.

f.) pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával.

 

g.) Szervezeti Működési Szabályzat
     Házirend
AZ EGÉSZSÉGES MOSOLYÉRT”  EGÉSZSÉGNEVELŐ,
 GYERMEK – JÁTÉK ÓVODAI
PEDAGÓGIAI PROGRAM

 

(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége, dajkák száma, iskolai végzettsége, szakképesítése, az óvodai csoportok száma, az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:

 

Munkakör

Dolgozó száma

Végzettség

Szakképzettség

Óvodapedagógus

28

Főiskola

Óvodapedagógus

Ebből

8

Főiskola

Szakvizsgázott Óvodapedagógus
(közoktatási vezető 4fő; gyógy testnevelő 4 fő)

Ebből

1

Óvónői Szakközépiskola

Óvodapedagógus

Nevelést közvetlenül segítők

Pedagógiai asszisztens

5

érettségi, OKJ –s képzés

Pedagógiai asszisztens

Óvodatitkár

1

Érettségi, oktatásszervező,

Óvodatitkár

Gazdasági ügyintéző

1

Érettségi

Gazdasági ügyintéző

 Dajka

19

Szakmunkás képző

Dajka

 Egyéb alkalmazott

Konyhai dolgozó

2,5

Szakmunkásképző

Dajka

Kertész- karbantartó

2,5

Szakmunkásképző

Kertész – karbantartói szakirány

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA: 16 (tizenhat)

 

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
1203 BUDAPEST XX. BÍRÓ MIHÁLY U. 1.

CSOPORTOK

LÉTSZÁM

Szivárvány

25

Katica

25

Hétszínvirág

25

Napocska

24

Barna maci

25

Zöldalma

25

Ficánka

24

ÖSSZESEN

173

GYERMEKMOSOLY ÓVODA KÉKCINKE TAGÓVODÁJA
1203 BUDAPEST XX., LAJTHA LÁSZLÓ UTCA 5-7.

Nyuszi

20

Méhecske

20

Süni

19

ÖSSZESEN

59

GYERMEKMOSOLY ÓVODA MÁKVIRÁG TAGÓVODÁJA
1205 BUDAPEST XX., RÁKÓCZI UTCA 82-84.

Katica

17

Nyuszi

17

Süni

18

Pillangó

18

Méhecske

17

Maci

20

ÖSSZESEN:

107

 

3 ÓVODA ÖSSZESEN:

339