Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ovi-Zsaru program

2021.09.01

OVI - ZSARU

Bűnmegelőzési prevenciós program

A biztonságos életmódra nevelés megjelenik a családban, óvodában közvetett és közvetlen formában egyaránt. Az alapvető viselkedésminták kisgyermekkorban vésődnek be leginkább. Fontos, hogy a gyermekek életkori sajátosságaikhoz igazodóan olyan információkhoz jussanak, amelynek alapján fel tudják ismerni, el tudják kerülni a vészhelyzetet valamint reagálni tudjanak rá.

Célja: A gyerekek biztonságérzetének segítése, magatartásuk formálása, önbecsülésük és magabiztosságuk erősítése.

Feladata: Az óvodás korosztály életkori sajátosságainak megfelelő információk átadása, az egyéni ismeretekfeltárása, bővítése, elmélyítése. Szokás rendszerek kialakítása, attitűdök formálása, a személyiség morális értékrendjének erősítése a család és a különböző szervezetek bevonásával. Minden kisgyermek ismerje, tanulja meg nevét, szülei nevét, lakcímét, mert ez bizonyos esetekben elengedhetetlen feltétele annak, hogy a rendőr hathatós segítséget tudjon adni.

Tartalmi elemek: Személyiségfejlesztés, szabálykövetés, biztonság, viselkedési minták

Témakörök:

 • Ismerkedés szabályai (ki ismerős és ki az idegen és mit mondhatok el neki)
 • Szabályok, utasítások betartása (kinek kell szót fogadni)
 • Idegen személlyel történő találkozás szabályai
 • Egyedüli otthon tartózkodás szabályai
 • Veszélyes eszközök és anyagok – testi épségünk megóvása
 • Alapvető közlekedési szabályok (gyalog, kerékpár, utasként)

A tanév során az OVI-ZSARU programok:

 • Az OVI-ZSARU program bevezetése. Találkozás a kerületi rendőrkapitányságról érkező rendőrrel. Az ismerkedés szabályai.
 • Közlekedési szabályok. Gyalog, kerékpárral, tömegközlekedési eszközökön vagy utasként az autóban. (összekapcsolva az „Autómentes nap” kerületi eseményeivel)
 • A tűz. Haszna, veszélyei. A tűzgyújtás szabályai. Kapcsolatfelvétel a kerületi Tűzoltósággal. Bemutatjuk a poroltót, használatát, egyéb-alternatív tűzoltási technikákat, és a tűzvédelmi felelőssel együttműködve tűzvédelmi riadó-gyakorlat során tanítjuk, gyakoroltatjuk a gyermekekkel az esetlegesen bekövetkező tűzeset során történő viselkedést, feladatokat, teendőket.
 • A kerületi Rendőrkapitányságra látogatás alkalmával bizalom kialakítása, a rendőrök munkájának megismerése.(rendőrautó megtekintése, egyenruha, felszerelés kipróbálása, kamerarendszer)
 • A kerületben működő Mentőszolgálat alkalmazottjának meghívása (esetleg mentőautó megtekintése közelről) A legfontosabb teendők megbeszélése, életmentés, újra élesztés, telefon…stb, interaktív foglalkozás keretein belül a legfontosabb tudnivalókkal való megismerkedés)

Prevenciós programok óvodánkban:

 • „GYERMEKVÉDELMI KÖR”- ESETMEGBESZÉLÉS. Folyamatos kapcsolattartás a HSZI Család- és Gyermekjóléti Központtal és az Óvodai - iskolai szociális munkatársakkal
 • OVI-ZSARU PROGRAM
 • Ovi – zsaru Fesztivál (BRFK, Pesterzsébeti Önkormányzat; Gyermekek Közbiztonságáért Alapítvány szervezésében) Résztvevők: mindhárom tagóvoda 8 fős csoportokkal

      Kuruczné Hegedüs Magdolna/Ovi-zsaru koordinátor