Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KÖZÉRDEKŰ ADATOK

KÖZADATKERESŐ RENDSZERRE MUTATÓ HIVATKOZÁS:

http://kozadat.hu/kereso/intezmeny/adatlap/5655

  1. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda közzétételi listája

229/ 2012 ( VIII. 28) Kormányrendelet 23 §. szerint


23.§ (1) A nevelési - oktatási intézményi közzétételi lista

  1. Óvodapedagógusok száma, Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége Dajkák száma, Dajkák szakképzettsége
  2. Óvodai nevelési év rendje
  3. Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma
    I.

Szakember ellátottság

Létszám

Képesítés

Óvodapedagógus
33 fő

28 fő

Felsőfokú

1 fő

Középfokú

6 fő

Közoktatás vezetői szakvizsga

4-fő

Gyógytestnevelő szakvizsga

Gyógypedagógus

1-fő

Felsőfokú

Pedagógiai asszisztens

5 fő

Pedagógiai asszisztensi szakképesítés

Dajka

19 fő

Dajka szakképesítés

Óvodatitkár

1fő

Érettségi, oktatásszervező,

Gazdasági ügyintéző

1 fő

Közgazdasági érettségi

Kertész, karbantartó

3 fő

Szakirányú végzettség

II.

Nevelési értekezletek, Nevelés Nélküli Munkanapok:

2018.10.05.Téma: Állatok Világnapja” óvodai és kerületi program szervezése, a kerületi óvodák, iskolák, a családok részvételével. (nevelés nélküli munkanap)

Felelős: Óvodavezető, Team Vezető

2018.10.31.Téma:
1. Az ének-zene énekes játék, gyermektánc témakörben ötletek, továbbképzés tapasztalatai – Heiter Rita

2.  Hagyományápoló tevékenységek A játékba integrálható hagyományéltetés (Előadó: múzeum pedagógus)
Felelős: Óvodavezető, Vezető helyettes, helyzetfeltáró team vezető

2019.04.18.

Téma:  

1. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc –helyzetfeltáró vizsgálat kiértékelése, eredményei,– Heiter Rita Team vezető

2. „Gyermekmosoly Kör” Önértékelés, mérési eredmények összegzése

3. Örömteli gyermekévek-fejlesztés PEK torna mozgásfejlesztő módszerrel (1óra elmélet + 5 óra gyakorlat).        

Felelős: óvodavezető, helyzetfeltáró team vezető

2019.06.14.

Téma:
- Éves beszámolók véleményezése, elfogadása,
- A következő évi feladatok előkészítése

- Tanulmányi kirándulás

Felelős: óvodavezető, munkaközösség és team vezetők

Munkatársi értekezletek, óvónői megbeszélések:

Témák: 

Munkaköri leírások pontosítása, munkarend

Új gyermekek fogadása

Óvodai Munkaterv előkészítése

Gyermekvédelmi aktuális feladatok: kedvezmények (Gyermekvédelmi és Esélyegyenlőségi Kör)

Tűz és Balesetvédelmi oktatás

SZMSZ, Házirend elfogadása, véleményezése

Nyári munkálatok ütemezése, takarítás

Nyári udvari élet szokás-szabályrendszerének felülvizsgálata, módosítása

Óvodai ünnepek, programok, játszóházak, az óvodai munkatervben nyilvántartott időben zajlanak. (2018/2019 Óvodai Munkaterv.

 

IV.                 Gyermek létszám adatok:

Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály u. 1. 

Csoportok megnevezése

gyermekek száma
2018. Szeptember 1.

Szivárvány

25

Katica

25

Hétszínvirág

25

Napocska

23

Barna maci

25

Zöldalma

24

Ficánka

26

Kékcinke Tagóvoda

 

Nyuszi

20

Méhecske

18

Süni

19

Mákvirág tagóvoda

 

Katica

20

Nyuszi

21

Süni

17

Pillangó

20

Méhecske

22

Maci

20

Budapest, 2018.09.01.                               Soós Jánosné/Óvodavezető

                                                                                     

 a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

 

*      Az óvodába minden évben államilag, központilag meghatározott időpontban történik a gyermekek beíratása, mely hirdetmény formájában kerül közzétételre.

*      A gyermekek felvétele, átvétele a férőhely függvényében egész évben folyamatosan történik.

b.) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 

A beiratkozás: A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról. 

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma:

Óvoda megnevezése

Engedélyezett csoportok

Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
1203 Budapest XX. Bíró Mihály utca 1.

7

Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke Tagóvodája
1203 Budapest, Pázsitos sétány 5.

3

Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág Tagóvodája
1205 Budapest, Rákóczi utca 82-84.

6

c.) köznevelési feladatot ellátó Intézményegységenként a térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség, az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények: 

* Intézményi térítési díj: Kerületiek részére:507 Ft/ fő/ nap; kerületen kívüliek részére: 568 Ft/fő/nap

* Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 31/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelete. illetve annak 1. sz. mellékletét (továbbiakban:Rendelet), mely módosítást követően a 2019.március 1-jei hatállyal megállapított gyermekétkeztetési térítési díj a  kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére: 507  Ft/nap. Kerületen kívüliek számára: 568 Ft/nap.

Hirdetmény étkezési díj változásról

*  Óvodai nevelésben részesülő gyermek után járó gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez a Kormány 190/2015 (VII. 20.) Korm. Rendeletének 3 §(2) bekezdésben foglaltak alapján döntött. Kedvezmények mértéke, jogosultsági, igénylési feltételek

 

d.) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések nyilvános megállapításai és ideje.

1)Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért, az éves belső ellenőrzési munkaterv elkészítéséért a GAMESZ a felelős. Az intézmény belső ellenőrzését a GAMESZ igazgatója által megbízott belső ellenőr végzi. A belső ellenőrzési feladatkör magában foglalja az intézményben folyó

      - szakmai tevékenységgel összefüggő,
- gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési feladatokat

2) A szakmai és gazdálkodási ellenőrzések ütemezve történnek.
Az ellenőrzés tapasztalatait az intézmény vezetője folyamatosan értékeli és ennek alapján kezdeményezi, megteszi a szükséges intézkedéseket. 

e.) a nevelési intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján, a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Az óvoda hétfőtől – péntekig a Pesterzsébet Önkormányzata 83/2016. ( IX. 12.) OKIIB sz. határozata alapján  az alábbiak szerint tart nyitva:

*      Az óvoda 5 napos munkarendben dolgozik.

*      Az óvoda öt napot (hétfőtől-péntekig) üzemel.

*      A gyermekekkel reggel 6. 00 órától 17.30 óráig óvodapedagógus foglalkozik

Az óvoda nyitva tartása, ügyeleti rendje:

Székhely:

Tagóvodái:

Gyermekmosoly Óvoda
Bíró Mihály utca 1.

1.      Kékcinke Tagóvoda

Pázsitos sétány 5.

2.      Mákvirág Tagóvoda

      Rákóczi utca 82-84

6. 00 – 17. 30

6. 00 – 17. 30

6.00 – 17.30

 

Ügyelet: reggel:6. 00-tól 7. 00-ig

Ügyelet Délután: 17.00-tól 17. 30

Az éves munkaterv alapján, a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Óvodai ünnepek, rendezvények:

*      Állatok világnapja, Autómentes nap, Magyar népmese napja, Zene Világnapja, Magyar festészet napja, Mikulás, karácsony, húsvét, farsang, Madarak - Fák Napja, Föld napja, Víz világnapja, Egészséghét

*      Anyák napja, Évzáró – Óvodai ballagás, sportnap, Gyermeknap, Gyermekek hete rendezvénysorozat (juniális), Mákvirág napok

  Egyéb helyi szokásokat, hagyományokat tükröző szokások: népi hagyományok ápolása

-  jeles napokhoz kapcsolódó szokások, hagyományőrző játszóházak: „Ősz szele zümmög”,”Zászlóval csákóban”                                                    

Őszi, téli, tavaszi tanulmányi kirándulások, élményszerző séták

- Múzeumi és bábszínház látogatások.

- Állatkerti, vadasparki kirándulások tapasztalatszerzések.

 A megoldás módjait, eszközeit a csoport pedagógusai a szülőkkel együtt határozzák meg a gyermekek életkorának, érzelmi beállítottságának és helyi sajátosságoknak megfelelően.

Tehetséggondozás jegyében

Költészet napja alkalmából - Versmondó Nap,                     

Zene világnapja alkalmából - „Így énekelünk mi”

Magyar festészet napja alkalmából – Rajzkiállítás

Sportversenyek – Mikulás kupa, Nyuszi váltó

Csillagocska Tehetségfesztivál 

                                                                                                                   Felnőtt hagyományos ünnepek

-          karácsony

-          pedagógusnap

-          tanév végi tanulmányi kirándulás

Kerületi rendezvényeken az óvodavezető és az általa megbízott dolgozó képviseli az intézményt.

Az ünnepek, rendezvények időpontjait az éves munkatervek határozzák meg.

f.) pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával.

 

g.) Szervezeti Működési Szabályzat
     Házirend
AZ EGÉSZSÉGES MOSOLYÉRT”  EGÉSZSÉGNEVELŐ,
 GYERMEK – JÁTÉK ÓVODAI
PEDAGÓGIAI PROGRAM

 

(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége, dajkák száma, iskolai végzettsége, szakképesítése, az óvodai csoportok száma, az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:

 

Munkakör

Dolgozó száma

Végzettség

Szakképzettség

Óvodapedagógus

28

Főiskola

Óvodapedagógus

Ebből

8

Főiskola

Szakvizsgázott Óvodapedagógus
(közoktatási vezető 6 fő; gyógy testnevelő 4 fő)

Ebből

1

Óvónői Szakközépiskola

Óvodapedagógus

Nevelést közvetlenül segítők

Pedagógiai asszisztens

5

érettségi, OKJ –s képzés

Pedagógiai asszisztens

Óvodatitkár

1

Érettségi, oktatásszervező,

Óvodatitkár

Gazdasági ügyintéző

1

Érettségi

Gazdasági ügyintéző

 Dajka

19

Szakmunkás képző

Dajka

 Egyéb alkalmazott

Konyhai dolgozó

2,5

Szakmunkásképző

Dajka

Kertész- karbantartó

2,5

Szakmunkásképző

Kertész – karbantartói szakirány

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA: 16 (tizenhat)

 

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
1203 BUDAPEST XX. BÍRÓ MIHÁLY U. 1.

CSOPORTOK

LÉTSZÁM

Szivárvány

25

Katica

25

Hétszínvirág

25

Napocska

23

Barna maci

25

Zöldalma

24

Ficánka

26

ÖSSZESEN

173

GYERMEKMOSOLY ÓVODA KÉKCINKE TAGÓVODÁJA
1203 BUDAPEST XX., Pázsitos sétány 5.

Nyuszi

20

Méhecske

18

Süni

19

ÖSSZESEN

57

GYERMEKMOSOLY ÓVODA MÁKVIRÁG TAGÓVODÁJA
1205 BUDAPEST XX., RÁKÓCZI UTCA 82-84.

Katica

20

Nyuszi

21

Süni

17

Pillangó

20

Méhecske

22

Maci

20

ÖSSZESEN:

120

 

3 ÓVODA ÖSSZESEN:

350