Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÖZADATKERESŐ RENDSZERRE MUTATÓ HIVATKOZÁS:

http://kozadat.hu/kereso/intezmeny/adatlap/5655

 

ALAPÍTÓ OKIRAT: Alapító Okirat 20220718.pdf

 

Kivonat 2020.10.19.: kivonat előlap.pdf

Fenntartói értékelés 2019/2020: gymo ped_program feladatok végrehajtása_fenntartói.pdf

 1. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda közzétételi listája

229/ 2012 ( VIII. 28) Kormányrendelet 23 §. szerint


23.§ (1) A nevelési - oktatási intézményi közzétételi lista

 1. Óvodapedagógusok száma, Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége Dajkák száma, Dajkák szakképzettsége
 2. Óvodai nevelési év rendje
 3. Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma
  I.

Szakember ellátottság

Létszám

Képesítés

Óvodapedagógus
22 fő

20 fő

Főiskola

2 fő

Középfokú

5 fő

Közoktatás vezetői szakvizsga

5-fő

Gyógytestnevelő szakvizsga

Gyógypedagógus

1-fő

Főiskola

Pedagógiai asszisztens

13 fő

Pedagógiai asszisztensi szakképesítés

Dajka

17 fő

Dajka szakképesítés

Óvodatitkár

1fő

Érettségi, oktatásszervező,

Gazdasági ügyintéző

1 fő

Közgazdasági érettségi

Kertész, karbantartó

3 fő

Szakirányú végzettség

II.

Tanévnyitó értekezlet: 2022.09.05.

Téma:

 • A 2022/2023-as  Óvodai Munkaterv véleményezése, elfogadása
 • Jogszabályi változások
 • Humán erőforrás, személyi változások
 • Tagóvoda összevonásával járó változások
 • Tűz és munkavédelmi oktatás

Felelős: Intézményvezető

Állatok Világnapja kerületi rendezvény : 2022.10.07.

Téma: "Mesék szárnyán, avagy utazás az állatvilág körül"

Felelős:Intézményvezető

Tavaszi nevelési értekezlet: 2023.04.11. 

Téma:  

 • Szakmai nap környezetvédelmi témakörben Környezeti nevelés, avagy éljünk a jövőért – Zöld Óvoda (szakmai nap)

Felelős: Intézményvezető és helyettes

Tanévzáró nevelési értekezlet: 2023.06.15.

Téma:

 • Éves beszámolók véleményezése, elfogadása,
 •  A következő évi feladatok előkészítése

Felelős: Intézményvezető, munkaközösség és team vezetők

Munkatársi értekezletek, óvónői megbeszélések:

Témák: 

 • Munkaköri leírások pontosítása, munkarend
 • Új gyermekek fogadása
 • Óvodai Munkaterv előkészítése
 • Gyermekvédelmi aktuális feladatok: kedvezmények (Gyermekvédelmi és Esélyegyenlőségi Kör)
 • SZMSZ, Házirend elfogadása, véleményezése
 • Nyári munkálatok ütemezése, takarítás
 • Nyári udvari élet szokás-szabályrendszerének felülvizsgálata, módosítása

Óvodai ünnepek, programok, játszóházak, az óvodai munkatervben nyilvántartott időpontok szerint valósulnak meg a covid járványveszély eljárásrendjét figyelembevéve

Óvodai Munkaterv 2022 - 2023: MUNKATERV 2022-23 (002).pdf

 

IV.                 Óvodai csoportok száma: 17 (tizenhét); Gyermek létszám adatok:

Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály u. 1. 

Csoportok megnevezése

Gyerekek létszáma
2022.szeptember 1.

Szivárvány 21
Katica 21
Hétszínvirág 21
Napocska 20
Barna maci 21
Zöldalma 22
Ficánka 21

Kékcinke tagóvoda 1203 BUDAPEST XX. János utca 2.

Nyuszi 22
Méhecske 20
Süni 23
Gomba     20
Napraforgó 23

 

Mákvirág tagóvoda 1205 BUDAPEST XX. RÁKÓCZI UTCA 82-84.

Katica 18
Süni 17
Pillangó 16
Méhecske 15
Maci 17

ÖSSZESEN:                                                                   338

 

Budapest, 2022.09.01.                               Szima Krisztina Intézményvezető

                                                                                     

 a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

 

*      Az óvodába minden évben államilag, központilag meghatározott időpontban történik a gyermekek beíratása, mely hirdetmény formájában kerül közzétételre.

*      A gyermekek felvétele, átvétele a férőhely függvényében egész évben folyamatosan történik.

b.) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 

A beiratkozás: A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról. 

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma:

Óvoda megnevezése

Engedélyezett csoportok

Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
1203 Budapest XX. Bíró Mihály utca 1.

7

Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke Tagóvodája
1203 Budapest, János utca 2.

5

Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág Tagóvodája
1205 Budapest, Rákóczi utca 82-84.

5

c.) köznevelési feladatot ellátó Intézményegységenként a térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség, az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények: 

* Intézményi térítési díj: Kerületiek részére:649 Ft/ fő/ nap

* Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022.október 27. napján tartott ülésén módosította a fizetendő térítési díjakat 2022.december 1-i hatállyal. A gyermekétkeztetési térítési díjakat  egyhavi időtartamra előre kell  megfizetni, melyre tekintettel 2022.december hónapban már a megemelt összegű térítési díjat kell megfizetni. A 2022. december 1 napjától érvényes étkezési térítési díjak az óvodában (napi háromszori étkezés)  Normál étkező nettó 649 ft/nap.

Hirdetmény étkezési díj változásról

*  Óvodai nevelésben részesülő gyermek után járó gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez a Kormány 190/2015 (VII. 20.) Korm. Rendeletének 3 §(2) bekezdésben foglaltak alapján döntött. Kedvezmények mértéke, jogosultsági, igénylési feltételek

 

d.) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések nyilvános megállapításai és ideje.

1)Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért, az éves belső ellenőrzési munkaterv elkészítéséért a GAMESZ a felelős. Az intézmény belső ellenőrzését a GAMESZ igazgatója által megbízott belső ellenőr végzi. A belső ellenőrzési feladatkör magában foglalja az intézményben folyó

      - szakmai tevékenységgel összefüggő,
- gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési feladatokat

2) A szakmai és gazdálkodási ellenőrzések ütemezve történnek.
Az ellenőrzés tapasztalatait az intézmény vezetője folyamatosan értékeli és ennek alapján kezdeményezi, megteszi a szükséges intézkedéseket. 

e.) a nevelési intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján, a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Az óvoda hétfőtől – péntekig a Pesterzsébet Önkormányzata 83/2016. ( IX. 12.) OKIIB sz. határozata alapján  az alábbiak szerint tart nyitva:

*      Az óvoda 5 napos munkarendben dolgozik.

*      Az óvoda öt napot (hétfőtől-péntekig) üzemel.

*      A gyermekekkel reggel 6. 00 órától 17.30 óráig óvodapedagógus foglalkozik

Az óvoda nyitva tartása, ügyeleti rendje:

Székhely:

Tagóvodái:

Gyermekmosoly Óvoda
Bíró Mihály utca 1.

1.      Kékcinke Tagóvoda

János utca 2.

2.      Mákvirág Tagóvoda

      Rákóczi utca 82-84

6. 00 – 17. 30

6. 00 – 17. 30

6.00 – 17.30

 

Ügyelet: reggel:6. 00-tól 7. 00-ig

Ügyelet Délután: 17.00-tól 17. 30

Az éves munkaterv alapján, a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Óvodai ünnepek, rendezvények:

*      Állatok világnapja, Autómentes nap, "Egészséghét"; "Hulladékcsökkentési hét"; Magyar Népmese Napja, Zene Világnapja, Magyar festészet napja, Mikulás, karácsony, húsvét, farsang, Madarak - Fák Napja, Föld napja, Víz világnapja,

*      Anyák napja, Évzáró – Óvodai ballagás, sportnap, Gyermeknap, Gyermekek hete rendezvénysorozat (juniális), Mákvirág napok

  Egyéb helyi szokásokat, hagyományokat tükröző szokások: népi hagyományok ápolása

-  jeles napokhoz kapcsolódó szokások, hagyományőrző játszóházak: „Ősz szele zümmög”,”Kikeleti ügyeskedő”                                                  

Őszi, téli, tavaszi tanulmányi kirándulások, élményszerző séták

- Múzeumi és bábszínház látogatások.

- Állatkerti, vadasparki kirándulások tapasztalatszerzések.

 A megoldás módjait, eszközeit a csoport pedagógusai a szülőkkel együtt határozzák meg a gyermekek életkorának, érzelmi beállítottságának és helyi sajátosságoknak megfelelően.

Tehetséggondozás jegyében

Költészet napja alkalmából - Versmondó Nap,                     

Zene világnapja alkalmából - „Így énekelünk mi”

Magyar festészet napja alkalmából – Rajzkiállítás

Sportversenyek – Mikulás kupa, Nyuszi váltó, ESMTK birkózó fesztivál

Csillagocska Tehetségfesztivál 

 

Felnőtt hagyományos ünnepek

-          karácsony

-          pedagógusnap

-          tanév végi tanulmányi kirándulás

Kerületi rendezvényeken az óvodavezető és az általa megbízott dolgozó képviseli az intézményt.

Az ünnepek, rendezvények időpontjait az éves munkatervek határozzák meg.

f.) pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával.

g.) Szervezeti Működési Szabályzat:SZMSZ 2021.02.15.GYMO.pdf; Közzétételi Szabályzat: Közzétételi szabályzat GYMO.pdf
     HázirendHázirend 2020 GYMO pdf


AZ EGÉSZSÉGES MOSOLYÉRT”  EGÉSZSÉGNEVELŐ,
 GYERMEK – JÁTÉK ÓVODAI
PEDAGÓGIAI PROGRAM
PGYMO-PEDAGÓGIAI-PROGRAM 2018.pdf

 

(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége, dajkák száma, iskolai végzettsége, szakképesítése, az óvodai csoportok száma, az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:

Munkakör Létszám Végzettség
Óvodapedagógus 22

Főiskola (szakvizsgázott 8 fő; Mesterpedagógus 2 fő)

Ebből 20 Főiskola
Ebből 2 Óvónői Szakközépiskola

Nevelést közvetlenül segítők

Pedagógiai asszisztens 13fő Érettségi, OKJ képzés
Óvodatitkár 1 fő Érettségi, oktatásszervező
Gazdasági ügyintéző 1 fő Érettségi
Dajka 17 fő Szakmunkásképző

Egyéb alkalmazott

Konyhai dolgozó 2,5 Szakmunkásképző
Kertész- karbantartó 3 Szakmunkásképző

 

 

 

Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály u. 1. 

Csoportok megnevezése

Gyerekek létszáma
2022.szeptember 1.

Szivárvány 21
Katica 21
Hétszínvirág 21
Napocska 20
Barna maci 21
Zöldalma 22
Ficánka 21

Kékcinke tagóvoda 1203 BUDAPEST XX. János utca 2.

Nyuszi 22
Méhecske 20
Süni 23
Gomba     20
Napraforgó 23

 

Mákvirág tagóvoda 1205 BUDAPEST XX. RÁKÓCZI UTCA 82-84.

Katica 18
Süni 17
Pillangó 16
Méhecske 15
Maci 17

ÖSSZESEN:                                                                   338