Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÖZADATKERESŐ RENDSZERRE MUTATÓ HIVATKOZÁS:

http://kozadat.hu/kereso/intezmeny/adatlap/5655

 

ALAPÍTÓ OKIRAT: ALAPÍTÓ OKIRAT GYMO.pdf

 

Kivonat 2020.10.19.: kivonat előlap.pdf

Fenntartói értékelés 2019/2020: gymo ped_program feladatok végrehajtása_fenntartói.pdf

  1. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda közzétételi listája

229/ 2012 ( VIII. 28) Kormányrendelet 23 §. szerint


23.§ (1) A nevelési - oktatási intézményi közzétételi lista

  1. Óvodapedagógusok száma, Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége Dajkák száma, Dajkák szakképzettsége
  2. Óvodai nevelési év rendje
  3. Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszáma
    I.

Szakember ellátottság

Létszám

Képesítés

Óvodapedagógus
33 fő

27 fő

Főiskola

2 fő

Középfokú

6 fő

Közoktatás vezetői szakvizsga

4-fő

Gyógytestnevelő szakvizsga

Gyógypedagógus

1-fő

Főiskola

Pedagógiai asszisztens

5 fő

Pedagógiai asszisztensi szakképesítés

Dajka

19 fő

Dajka szakképesítés

Óvodatitkár

1fő

Érettségi, oktatásszervező,

Gazdasági ügyintéző

1 fő

Közgazdasági érettségi

Kertész, karbantartó

3 fő

Szakirányú végzettség

II.

Tanévnyitó értekezlet - online-

2020.09.24.

Téma: 2020/2021-es Óvodai munkaterv elfogadása, véleményezése; Tűz és munkavédelmi oktatás

Felelős: Óvodavezető

2021.03.31. 

Téma:  

„Gyermekmosoly Kör” Önértékelés, mérési eredmények összegzése

Az Óvodai és iskolai szociális segítők tevékenysége a gyermekvédelmi munkában: óvodai segítő tevékenység a gyakorlatban

Felelős: óvodavezető, vezető helyettesek

2021.06.15.

Téma:
- Éves beszámolók véleményezése, elfogadása,
- A következő évi feladatok előkészítése


Felelős: óvodavezető, munkaközösség és team vezetők

Munkatársi értekezletek, óvónői megbeszélések:

Témák: 

Munkaköri leírások pontosítása, munkarend

Új gyermekek fogadása

Óvodai Munkaterv előkészítése

Gyermekvédelmi aktuális feladatok: kedvezmények (Gyermekvédelmi és Esélyegyenlőségi Kör)

SZMSZ, Házirend elfogadása, véleményezése

Nyári munkálatok ütemezése, takarítás

Nyári udvari élet szokás-szabályrendszerének felülvizsgálata, módosítása

Óvodai ünnepek, programok, játszóházak, az óvodai munkatervben nyilvántartott időpontok szerint valósulnak meg a covid járványveszély eljárásrendjét figyelembevéve

Óvodai Munkaterv 2020 - 2021: ÓVODAI-MUNKATERV-GYMO 2020-2021.pdf

 

IV.                 Gyermek létszám adatok:

Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály u. 1. 

Csoportok megnevezése

gyermekek száma
2020. Szeptember 1.

Szivárvány

25

Katica

23

Hétszínvirág

25

Napocska

23

Barna maci

24

Zöldalma

23

Ficánka

22

Kékcinke Tagóvoda

 

Nyuszi

20

Méhecske

20

Süni

18

Mákvirág tagóvoda

 

Katica

17

Nyuszi

16

Süni

15

Pillangó

15

Méhecske

19

Maci

16

Budapest, 2020.09.01.                               Soós Jánosné/Óvodavezető

                                                                                     

 a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

 

*      Az óvodába minden évben államilag, központilag meghatározott időpontban történik a gyermekek beíratása, mely hirdetmény formájában kerül közzétételre.

*      A gyermekek felvétele, átvétele a férőhely függvényében egész évben folyamatosan történik.

b.) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma: 

A beiratkozás: A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról. 

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma:

Óvoda megnevezése

Engedélyezett csoportok

Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda
1203 Budapest XX. Bíró Mihály utca 1.

7

Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke Tagóvodája
1203 Budapest, Pázsitos sétány 5.

3

Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág Tagóvodája
1205 Budapest, Rákóczi utca 82-84.

6

c.) köznevelési feladatot ellátó Intézményegységenként a térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség, az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények: 

* Intézményi térítési díj: Kerületiek részére:552 Ft/ fő/ nap; kerületen kívüliek részére: 568 Ft/fő/nap

* Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 31/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelete. illetve annak 1. sz. mellékletét (továbbiakban:Rendelet), mely módosítást követően a 2019.március 1-jei hatállyal megállapított gyermekétkeztetési térítési díj a  kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek részére: 552  Ft/nap. Kerületen kívüliek számára: 613 Ft/nap.

Hirdetmény étkezési díj változásról

*  Óvodai nevelésben részesülő gyermek után járó gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez a Kormány 190/2015 (VII. 20.) Korm. Rendeletének 3 §(2) bekezdésben foglaltak alapján döntött. Kedvezmények mértéke, jogosultsági, igénylési feltételek

 

d.) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések nyilvános megállapításai és ideje.

1)Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért, az éves belső ellenőrzési munkaterv elkészítéséért a GAMESZ a felelős. Az intézmény belső ellenőrzését a GAMESZ igazgatója által megbízott belső ellenőr végzi. A belső ellenőrzési feladatkör magában foglalja az intézményben folyó

      - szakmai tevékenységgel összefüggő,
- gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési feladatokat

2) A szakmai és gazdálkodási ellenőrzések ütemezve történnek.
Az ellenőrzés tapasztalatait az intézmény vezetője folyamatosan értékeli és ennek alapján kezdeményezi, megteszi a szükséges intézkedéseket. 

e.) a nevelési intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján, a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Az óvoda hétfőtől – péntekig a Pesterzsébet Önkormányzata 83/2016. ( IX. 12.) OKIIB sz. határozata alapján  az alábbiak szerint tart nyitva:

*      Az óvoda 5 napos munkarendben dolgozik.

*      Az óvoda öt napot (hétfőtől-péntekig) üzemel.

*      A gyermekekkel reggel 6. 00 órától 17.30 óráig óvodapedagógus foglalkozik

Az óvoda nyitva tartása, ügyeleti rendje:

Székhely:

Tagóvodái:

Gyermekmosoly Óvoda
Bíró Mihály utca 1.

1.      Kékcinke Tagóvoda

Pázsitos sétány 5.

2.      Mákvirág Tagóvoda

      Rákóczi utca 82-84

6. 00 – 17. 30

6. 00 – 17. 30

6.00 – 17.30

 

Ügyelet: reggel:6. 00-tól 7. 00-ig

Ügyelet Délután: 17.00-tól 17. 30

Az éves munkaterv alapján, a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Óvodai ünnepek, rendezvények:

*      Állatok világnapja, Autómentes nap, "Egészséghét"; "Hulladékcsökkentési hét"; Magyar népmese napja, Zene Világnapja, Magyar festészet napja, Mikulás, karácsony, húsvét, farsang, Madarak - Fák Napja, Föld napja, Víz világnapja,

*      Anyák napja, Évzáró – Óvodai ballagás, sportnap, Gyermeknap, Gyermekek hete rendezvénysorozat (juniális), Mákvirág napok

  Egyéb helyi szokásokat, hagyományokat tükröző szokások: népi hagyományok ápolása

-  jeles napokhoz kapcsolódó szokások, hagyományőrző játszóházak: „Ősz szele zümmög”,”Zászlóval csákóban”                                                    

Őszi, téli, tavaszi tanulmányi kirándulások, élményszerző séták

- Múzeumi és bábszínház látogatások.

- Állatkerti, vadasparki kirándulások tapasztalatszerzések.

 A megoldás módjait, eszközeit a csoport pedagógusai a szülőkkel együtt határozzák meg a gyermekek életkorának, érzelmi beállítottságának és helyi sajátosságoknak megfelelően.

Tehetséggondozás jegyében

Költészet napja alkalmából - Versmondó Nap,                     

Zene világnapja alkalmából - „Így énekelünk mi”

Magyar festészet napja alkalmából – Rajzkiállítás

Sportversenyek – Mikulás kupa, Nyuszi váltó, ESMTK birkózó fesztivál

Csillagocska Tehetségfesztivál 

 

Felnőtt hagyományos ünnepek

-          karácsony

-          pedagógusnap

-          tanév végi tanulmányi kirándulás

Kerületi rendezvényeken az óvodavezető és az általa megbízott dolgozó képviseli az intézményt.

Az ünnepek, rendezvények időpontjait az éves munkatervek határozzák meg.

f.) pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával.

g.) Szervezeti Működési Szabályzat:SZMSZ 2021.02.15.GYMO.pdf; Közzétételi Szabályzat: Közzétételi szabályzat GYMO.pdf
     HázirendHázirend 2020 GYMO pdf


AZ EGÉSZSÉGES MOSOLYÉRT”  EGÉSZSÉGNEVELŐ,
 GYERMEK – JÁTÉK ÓVODAI
PEDAGÓGIAI PROGRAM
PGYMO-PEDAGÓGIAI-PROGRAM 2018.pdf

 

(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége, dajkák száma, iskolai végzettsége, szakképesítése, az óvodai csoportok száma, az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:

 

Munkakör

Dolgozó száma

Végzettség

Szakképzettség

Óvodapedagógus

27

Főiskola

Óvodapedagógus

Ebből

6

Főiskola

Szakvizsgázott Óvodapedagógus
(közoktatási vezető 6 fő; gyógy testnevelő 4 fő)

Ebből

2

Óvónői Szakközépiskola

Óvodapedagógus

Nevelést közvetlenül segítők

Pedagógiai asszisztens

5

érettségi, OKJ –s képzés

Pedagógiai asszisztens

Óvodatitkár

1

Érettségi, oktatásszervező,

Óvodatitkár

Gazdasági ügyintéző

1

Érettségi

Gazdasági ügyintéző

 Dajka

19

Szakmunkás képző

Dajka

 Egyéb alkalmazott

Konyhai dolgozó

2,5

Szakmunkásképző

Dajka

Kertész- karbantartó

2,5

Szakmunkásképző

Kertész – karbantartói szakirány

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA: 16 (tizenhat)

 

PESTERZSÉBETI GYERMEKMOSOLY ÓVODA
1203 BUDAPEST XX. BÍRÓ MIHÁLY U. 1.

CSOPORTOK

LÉTSZÁM

Szivárvány

25

Katica

23

Hétszínvirág

25

Napocska

25

Barna maci

24

Zöldalma

23

Ficánka

22

ÖSSZESEN

167

GYERMEKMOSOLY ÓVODA KÉKCINKE TAGÓVODÁJA
1203 BUDAPEST XX., Pázsitos sétány 5.

Nyuszi

20

Méhecske

20

Süni

18

ÖSSZESEN

58

GYERMEKMOSOLY ÓVODA MÁKVIRÁG TAGÓVODÁJA
1205 BUDAPEST XX., RÁKÓCZI UTCA 82-84.

Katica

17

Nyuszi

16

Süni

15

Pillangó

15

Méhecske

19

Maci

16

ÖSSZESEN:

98

 

3 ÓVODA ÖSSZESEN:

323