Az étkezési díj megállapítása a mindenkori érvényben lévő jogszabályok alapján történik. Amennyiben a gyermeket kedvezmény nem illeti meg, teljes térítési díjat köteles fizetni.

3x-i étkezés napi térítési díja a XX. kerületben lakcímkártyával rendelkezők részére: 763 Ft/nap 

Akik nem rendelkeznek kerületi lakcímkártyával az étkezési a 3x-i étkezési díj napi térítési díja: 824 Ft/nap

Az étkezési térítési díjfizetéssel kapcsolatos támogatási formákról, (szabályzó rendeletekről) a nevelési év elején szülői értekezleten, a csoportos faliújságokon, valamint weblapunkon tájékoztatjuk a szülőket.

Hiányzás esetén az étkezést le lehet mondani írásban (a bejáratnál az asztalon elhelyezett, külön ezt a célt szolgáló lerendelő-füzetben), valamint telefonon 8.30-ig.
A lerendelés naponta történik a PENSIO17 KFT. felé, és másnaptól lép életbe. A lerendelt napok összege a következő hónap befizetésekor kerül jóváírásra.

A gyermekek étkezését az alábbi -PENSIO 17 Kft- biztosítja. www.minosegikozetkeztetes.hu

Be nem jelentet hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

A térítésmentesen étkező gyermekek hiányzását is be kell jelenteni.

Óvodaváltás esetén, a befizetett és lerendelt térítési díjat a Szülő visszaigényelheti, az összeg visszautalásra kerül.

E-Menza Adatkezelési Tájékoztató