„TOPOGÓ” tehetségműhely a Bíró Mihály utcai Óvodában

A „Topogó” műhely célkitűzése mozgásos képességek fejlesztése gazdagító projekt megvalósítása tehetségígéretes gyermekekkel. A mozgásanyag feldolgozása során a gyermekek újszerű eszközökkel és sokoldalú fejlődést biztosító mozgássorokkal, játékokkal ismerkednek meg. A műhelybe járó gyermekek képviselik intézményünket kerületi sport- és kulturális rendezvényeken, versenyeken. Az elmúlt évben megmutattuk tehetségígéretes gyermekeinket a „Csillagocska” fesztiválon, kerületi „Madarak és Fák” napi rendezvényen, valamint a kerület sétálóutcájában megrendezésre került „Reformkori Napon”. A foglalkozások november elején kezdődnek 14 fővel, akik intézményünk 7 csoportjából kerülnek kiválasztásra. A gyermekek mozgásügyessége mellett fontosnak tartjuk a mozgásos kreativitást, a belső motivációt, hogy legyen kedvük velünk játszani, felkészülni a rendezvényekre, ahol bátorságuk is legyen megmutatni magukat. A játékos fejlesztési formák figyelembe veszik a gyermekek egyéni szükségleteit, képességeiket, sikerélményhez jutnak, ezáltal további mozgásos cselekvésre ösztönözzük őket. Foglalkozásainkat dokumentáljuk, év végén értékeljük munkánkat és további célokat, feladatokat fogalmazunk meg, amit a mindenkori óvodai Munkaterv tartalmaz.

Az idei nevelési évben sikeres pályázati forrásból lehetőségünk lesz különleges programok megvalósítására, népi mozgásos eszközök vásárlására, mindezzel gazdagítva a gyermekek lehetőségeit tehetségük kibontakoztatására.

A műhelyvezetők gyógytestnevelői végzettséggel rendelkeznek, szakmai tudásukat az óvodáskorú gyermekek tehetséggondozása területen folyamatosan fejlesztik, tanfolyamokon, konferenciákon, szakmai napokon, előadásokon. Belső továbbképzéseken, önképzéssel, hospitálással bővítik ismereteiket.

Szakmai partnerünk a kerületi szakszolgálat tehetségkoordinátora László Réka pszichológus, intézményükkel együttműködési megállapodást írtunk alá.

2017-ben óvodánk elnyerte a „Kiváló Akkreditált Tehetségpont” megtisztelő címet, amivel elismerték az intézményeinkben folyó tehetséggondozó munkánkat.

Műhelyvezetők: Szima Krisztina és Tóth Katalin óvodapedagógusok