Nyuszi csoport

 

Csoportunkba vegyes életkorú (3-7 éves) gyermekek járnak. Legfontosabb célunk és feladatunk mindenki számára a szeretetteljes, nyugodt, biztonságos légkör kialakítása. Kiemelten figyelünk a gyermekek egyéni adottságaira, igényeire. Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni fejlesztésre, hiszen minden gyermek más tempóban fejlődik, mások az igényei, mindenki egyedi, önálló személyiség. Igyekszünk a csemeték számára a legmegfelelőbb odafigyelést, támogatást, fejlesztést biztosítani. Csoportszobánk esztétikus, barátságos elrendezésű, a különböző „tevékenység kuckók” biztosítják az apróságok számára a nyugodt, elmélyült játék kiteljesedését. A kialakított babaszoba, építősarok, vizuális központ, mesekuckó nagyszerű lehetőséget ad számos játéktevékenység gyakorlására. Gondot fordítunk a különleges bánásmódot igénylő gyermekek külön fejlesztésére, valamint tehetséggondozásra egyaránt. Minden nap más és más színes tevékenységgel várjuk a gyerekeket, mint a külső világ tevékeny megismerése, ének-zene, mozgás, rajzolás-festés, verselés-mesélés, matematikai tartalmú játékok, anyanyelvi játékok, környezettudatosság alakítása. Mivel az óvodás gyermekek legalapvetőbb tevékenysége a JÁTÉK, ezért a különböző tevékenységeket játékba integrálva, játékon keresztül kínáljuk fel. A tanköteles ovisok számára úszás- és korcsolyaoktatás biztosított. Mindennapjaink a Montessori-módszer elvei alapján telnek.

Kiemelt gondot fordítunk egymás tiszteletben tartására, egymás véleményének meghallgatására. A délelőtti „beszélgetőkörünk” alkalmával bárki megoszthatja velünk élményeit, elmondhatja véleményét, megpróbálunk segítséget nyújtani az esetleges problémák megoldásában. A gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztése érdekében 2018 szeptemberében csoportunkban bevezettük a „Boldogságprogramot”, mely nagy segítséget nyújt az empátia, egymásra figyelés, segítőkészség, pozitív szemléletmód alakításában, a gyermekek önbizalmának erősítésében. Játékos formában, mesékkel, bábokkal érzékeltetjük az egymással való törődés fontosságát, lehetőségeit. A gyermekek szívesen segítenek társaiknak és pedagógusaiknak, példát mutatnak a mindennapok során, ahogy mi, felnőttek is, s mindent megteszünk az önfeledt óvodai évek átélésére, a magabiztos iskolakezdésre.

„A gyermek lépteid nyomán jár. A Te szavaidat, ölelésedet, szeretetedet kéri, várja, adja vissza! A Te szemedbe néz, amikor boldog, fél vagy elkeseredett. Az élet rögös útjára fel kell készítened! Míg melletted szárnyait bontogatja, mindent meg kell tenned azért, hogy ráléphessen az útra : erős, bátor, magabiztos legyen. Azután engedd el, talán messziről láthatod, ahogy szárnyal, s kívánd Neki a legjobbakat!” (ism. szerző)

                                                 

 

Zollner Zoltánné Szilvia

Pintér-Kiss Nikoletta

Gólián Éva

Óvodapedagógus

Pedagógiai asszisztens 

Dajka