Süni csoport

Csoportunk a 3-7 éves gyermekek minden igényét kielégítő, szeretetteljes, elfogadó, nyugodt, esztétikus, inger-gazdag környezetben működik, ahol minden kisgyermek személyiségét figyelembe véve nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni fejlesztésre. Csoportunk a Montessori-módszer alapelvei szerint működik. Integrált neveléssel erőszakmentes miliőt alakítunk ki, amelyben mindenki jól érzi magát, és bátran kommunikál, tevékenykedik. A tartalmas okosító játéktevékenység mellett sok időt töltünk a szabadban, tapasztalatokat, ismereteket szerzünk szűkebb és tágabb környezetünkből. Ezért sétákat, kirándulásokat szervezünk, színházba, múzeumba járunk, és még számos programmal tágítjuk ismereteinket hétről hétre.

Nagyon fontos számunkra a környezettudatos magatartás, majd életforma kialakítása, (szelektív hulladékgyűjtés, környezetünk tisztántartása, megóvása, minden élő iránti tisztelet kialakítása, környezetünk építése, szépítése kreatív módon). Hosszú évek munkájának eredményeként 2014-ben tagóvodánk megkapta a „Madárbarát Óvoda” megtisztelő címet, valamint a „Zöld óvoda” címet. Az idei nevelési évtől megpályáztuk a „Boldog Óvoda” címet is. A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével az egészségre nevelés is nagy hangsúlyt kap (helyes napirend, táplálkozás, tisztálkodási szokások, pihenés, napi gyümölcsfogyasztás, elegendő mozgás biztosítása).

A környezet állandó megfigyelése, megtapasztalása, valamint mozgásigényük kielégítése mellett rengeteg mesével, verssel, dallal, dalos játékkal, mondókával gyarapítjuk a kis sünik ismereteit.

A nap minden szakában eszközök, anyagok biztosításával lehetőséget adunk kézügyességük, kreativitásuk, fantáziájuk fejlődéséhez. (mintázás, rajz, festés, vágás-tépés-ragasztás, hajtogatás, varrás,barkácsolás stb.) Fontosnak tartjuk az egyén felzárkóztatását,egyéni foglalkoztatással, illetve a tehetséggondozást, melynek során a „legügyesebb” sünikkel külön is foglalkozunk.Új technikákat,anyagokat is kipróbálhatnak,ezzel is fokozva az önmegvalósítást,az alkotás örömét, a kreativitást. Jeles napjainkat hagyományaink szerint évről évre megünnepeljük, (Állatok világnapja, Szüreti mulatság, Mikulásvárás, Karácsony, Föld napja, Madarak Fák Napja, Farsang, Márc.15., Húsvét, Anyák napja, Iskolába menők búcsúztatása…)

Óvodánkban minden évben két alkalommal a szülők bevonásával óvodaszépítő szombatok keretében csinosítjuk óvodánk helységeit és udvarát.

Évente több alkalommal játszóházat rendezünk, melyen a szülők gyermekeikkel együtt alkothatnak az óvó nénik segítségével, miközben kellemes hangulatban telik el a délután, és természetesen jutalomként mindenki hazaviheti a közösen készített alkotásokat.

A speciális fejlesztést, iskola előkészítést a logopédus és a fejlesztő pedagógusok segítségével végezzük.

Igény szerint lehetőség nyílik korcsolya, úszás oktatásra, angol, ének-zene tehetséggondozásra, ovi-focira,kosárlabdára.

                                                                                                                                                           

  

 

Fodor Tamás

Vigh Ágnes

 

Óvodapedagógus

Pedagógiai asszisztens