A Kékcinke tagóvoda a 2017-18-as nevelési évben a kreatív tehetségműhely a közvetlen környezetünkben található „hulladék anyagok” kreatív felhasználását tűzte ki célul.

Környezettudatos nevelés alapjai elsajátításának módjai:

– látogatás az FKF Zrt-nél
– komposztáló kialakítása
– fűszerkert kialakítása
– madárbarát óvoda program (Zöldike)
– szemétszedési program (TESZED)
– szelektív hulladékgyűjtés
– Autómentes nap szervezése, Állatok világnapja alkalmából hagyományosan megszervezett egész napos program, Madarak és Fák napja, Víz világnapja, – – Föld napja-hete 
szülők bevonásával óvodaszépítők szervezése, folyamatos udvarrendezés az – – évszakoknak megfelelően
– elemgyűjtő akciók
– kirándulások ,séták a természetben

Tevékenységünk során főbb feladataink:

– megismertetjük gyermekeinket a különféle anyagokkal-fém, üveg, papír, textil, műanyag, és a kertben-természetben található termések, termények, anyagok felhasználása

– változatos technikák alkalmazásával olyan alkotásokat hozunk létre, amelyeket a játéktevékenységük során fel tudnak használni, vagy ajándékokat készíthetnek a jeles napokra, illetve használati tárgyakként a mindennapok során felhasználhatóak.

– személyes példamutatással, érzelmi és értelmi ráhatással azon vagyunk, hogy a felnövekvő nemzedék környezetére igényes, azt tudatosan alakító, egyben óvó és fejlesztő hatású legyen.

– a családdal való kooperáció során igyekszünk a túlfogyasztás, a pazarlás, és a felhalmozás ellen hatékonyan fellépni.

– kinőtt ruhákból, használt, de még jó minőségű játékeszközökből bababörze szervezése

Ebben a korban még mindennek alapozó jellege van, a megismerést és a felfedezést szolgálja, de fontos szerepe van a későbbi életkorra nézve. A gyermekek képességeinek kibontakoztatásához a tehetségsegítés folyamatát is kizárólag játékos tevékenységként fogjuk fel.

Céljaink:

– a gyermek egyéni továbbhaladásának, tapasztalatszerzésének elősegítése,
– önismeret, önkifejezés fejlesztése,
-harmonikus személyiségfejlődés elősegítése,
-jártasságok, képességek fejlesztése, 
-kerületi, országos pályázatokon, versenyeken való részvétel,
-iskolai továbbhaladás előfeltételének megteremtése,
-a tehetségígéretnek megfelelő tagozat, osztály megtalálása,
-kiemelkedő teljesítmény elismerése, mely hosszú távú motiváló erő lehet (érem, emléklap, Gyermekmosoly Díj…),
-az integráció érdekében sajátos nevelési igényű gyermekek tehetségsegítése
-munkálkodásunk során relaxáció technikájának elsajátítása, gyakorlása, mellyel többek között a gyermekek mentális-fizikai-szellemi állapotát kívánjuk javítani.