http://kozadat.hu/kereso/intezmeny/adatlap/5655

ALAPÍTÓ OKIRAT: GYMO Alapító okirat 2022

Kivonat 2020.10.19.: kivonat előlap.pdf

Fenntartói értékelés 2019/2020: gymo ped_program feladatok végrehajtása_fenntartói.pdf

  1. Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda közzétételi listája

229/ 2012 ( VIII. 28) Kormányrendelet 23 §. szerint

23.§ (1) A nevelési – oktatási intézményi közzétételi lista

  • Óvodapedagógusok száma, Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége Dajkák száma, Dajkák szakképzettsége
  • Óvodai nevelési év rendje
  • Óvodai csoportok száma, illetve az egyes csoportokban a gyermekek létszám

Szakember ellátottság

Létszám

Képesítés

Óvodapedagógus – 22 fő

25 fő

Főiskola

2 fő

Középfokú

6 fő

Közoktatás vezetői szakvizsga

3 fő

Gyógytestnevelő szakvizsga

Gyógypedagógus

1 fő

Főiskola

Pedagógiai asszisztens

13 fő

Pedagógiai asszisztensi szakképesítés

Dajka

18 fő

Dajka szakképesítés

Óvodatitkár

1fő

Érettségi, oktatásszervező,

Gazdasági ügyintéző

1 fő

Közgazdasági érettségi

Kertész, karbantartó

3 fő

Szakirányú végzettség

Tanévnyitó értekezlet: 2023.08.30.

Téma:

  • A 2023/2024-es  Óvodai Munkaterv véleményezése, elfogadása
  • Jogszabályi változások
  • Humán erőforrás, személyi változások
  • Tagóvoda összevonásával járó változások
  • Tűz és munkavédelmi oktatás

Felelős: Intézményvezető 

Állatok Világnapja kerületi rendezvény : 2023.10.04.

Téma: „Életünk az állatokkal a hétköznapokban és a művészetekben”

Felelős: Intézményvezető

Tavaszi nevelési értekezlet: 2024.03.28. 

Téma:  

  • Népi játék, néptánc módszertan – szakmai nap, szakmai műhely

Felelős: Intézményvezető és helyettes

Tanévzáró nevelési értekezlet: 2024.06.14.

Téma:

  • Éves beszámolók véleményezése, elfogadása
  •  A következő évi feladatok előkészítése

Felelős: Intézményvezető, munkaközösség és team vezetők

Munkatársi értekezletek, óvónői megbeszélések:

Témák: 

  • Munkaköri leírások pontosítása, munkarend
  • Új gyermekek fogadása
  • Óvodai Munkaterv előkészítése
  • Gyermekvédelmi aktuális feladatok: kedvezmények (Gyermekvédelmi és Esélyegyenlőségi Kör)
  • SZMSZ, Házirend elfogadása, véleményezése
  • Nyári munkálatok ütemezése, takarítás
  • Nyári udvari élet szokás-szabályrendszerének felülvizsgálata, módosítása

                         Óvodai ünnepek, programok, játszóházak, az óvodai munkatervben nyilvántartott időpontok szerint valósulnak meg .

Óvodai Munkaterv 2022 – 2023: GYMO Munkaterv 2023/2024

 Óvodai csoportok száma: 17 (tizenhét)

      Gyermek létszám adatok:

 Gyermekmosoly Óvoda Bíró Mihály u. 1

Csoportok megnevezése

Gyerekek létszáma

2022.szeptember 1.

Szivárvány21
Katica21
Hétszínvirág21
Napocska20
Barna maci21
Zöldalma22
Ficánka21

Kékcinke tagóvoda 1203 BUDAPEST XX. János utca 2.

Nyuszi22
Méhecske20
Süni

23

Gomba

20

Napraforgó

23

Mákvirág tagóvoda 1205 BUDAPEST XX. RÁKÓCZI UTCA 82-84.

Katica18
Süni17
Pillangó16
Méhecske15
Maci17

ÖSSZESEN:                                                                   338

 

Budapest, 2022.09.01.                               Szima Krisztina Intézményvezető

                                                                                     

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

a.)   Az óvodába minden évben államilag, központilag meghatározott időpontban történik a gyermekek beíratása, mely hirdetmény formájában kerül közzétételre. 

      A gyermekek felvétele, átvétele a férőhely függvényében egész évben folyamatosan történik.

b.) a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma:

A beiratkozás: A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII.31.) számú EMMI rendelet rendelkezik az óvodai beiratkozás szabályairól és időpontjáról. 

A fenntartó által engedélyezett csoportok száma:

Óvoda megnevezése

Engedélyezett csoportok

Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda

1203 Budapest XX. Bíró Mihály utca 1.

7

Gyermekmosoly Óvoda Kékcinke Tagóvodája

1203 Budapest, János utca 2.

5

Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág Tagóvodája

1205 Budapest, Rákóczi utca 82-84.

5

 Intézményi térítési díj: Kerületiek részére: 763 Ft/ fő/ nap

 Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022.október 27. napján tartott ülésén módosította a fizetendő térítési díjakat 2022.december 1-i hatállyal. A gyermekétkeztetési térítési díjakat  egyhavi időtartamra előre kell  megfizetni, melyre tekintettel 2022.december hónapban már a megemelt összegű térítési díjat kell megfizetni. A 2022. december 1 napjától érvényes étkezési térítési díjak az óvodában (napi háromszori étkezés)  Normál étkező nettó 763 ft/nap.

 c.)  Óvodai nevelésben részesülő gyermek után járó gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez a Kormány 190/2015 (VII. 20.) Korm. Rendeletének 3 §(2) bekezdésben foglaltak alapján döntött. 

d.) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések nyilvános megállapításai és ideje.

           1)Az intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséért, rendszerének kialakításáért, az éves belső ellenőrzési munkaterv elkészítéséért a GAMESZ a felelős. Az intézmény belső ellenőrzését a GAMESZ igazgatója által megbízott belső ellenőr végzi. A belső ellenőrzési feladatkör magában foglalja az intézményben folyó

      – szakmai tevékenységgel összefüggő,

– gazdálkodással kapcsolatos ellenőrzési feladatokat

           2) A szakmai és gazdálkodási ellenőrzések ütemezve történnek.
Az ellenőrzés tapasztalatait az intézmény vezetője folyamatosan értékeli és ennek alapján kezdeményezi, megteszi a szükséges intézkedéseket. 

e.) a nevelési intézmény nyitva tartásának rendje, az éves munkaterv alapján, a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Az óvoda hétfőtől – péntekig a Pesterzsébet Önkormányzata 83/2016. ( IX. 12.) OKIIB sz. határozata alapján  az alábbiak szerint tart nyitva:

      Az óvoda 5 napos munkarendben dolgozik.

      Az óvoda öt napot (hétfőtől-péntekig) üzemel.

      A gyermekekkel reggel 6. 00 órától 17.30 óráig óvodapedagógus foglalkozik

Az óvoda nyitva tartása, ügyeleti rendje:

Székhely:

Tagóvodái:

Gyermekmosoly Óvoda

Bíró Mihály utca 1.

1.      Kékcinke Tagóvoda

János utca 2.

2.      Mákvirág Tagóvoda

      Rákóczi utca 82-84

6. 00 – 17. 30

6. 00 – 17. 30

6.00 – 17.30

 

Ügyelet: reggel:6. 00-tól 7. 00-ig

Ügyelet Délután: 17.00-tól 17. 30

Az éves munkaterv alapján, a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Óvodai ünnepek, rendezvények:

 •     Állatok világnapja, Autómentes nap, „Egészséghét”; „Hulladékcsökkentési hét”; Magyar Népmese Napja, Zene Világnapja, Magyar festészet napja, Mikulás, karácsony, húsvét, farsang, Madarak – Fák Napja, Föld napja, Víz világnapja,
 •      Anyák napja, Évzáró – Óvodai ballagás, sportnap, Gyermeknap, Gyermekek hete rendezvénysorozat (juniális), Mákvirág napok

  Egyéb helyi szokásokat, hagyományokat tükröző szokások: népi hagyományok ápolása

–  jeles napokhoz kapcsolódó szokások, hagyományőrző játszóházak: „Ősz szele zümmög”,”Kikeleti ügyeskedő”                                                  

– Őszi, téli, tavaszi tanulmányi kirándulások, élményszerző séták

– Múzeumi és bábszínház látogatások.

Állatkerti, vadasparki kirándulások tapasztalatszerzések.

 A megoldás módjait, eszközeit a csoport pedagógusai a szülőkkel együtt határozzák meg a gyermekek életkorának, érzelmi beállítottságának és helyi sajátosságoknak megfelelően.

Tehetséggondozás jegyében

 •        Költészet napja alkalmából – Versmondó Nap,                     
 •        Zene világnapja alkalmából – „Így énekelünk mi”
 •        Magyar festészet napja alkalmából – Rajzkiállítás
 •        Sportversenyek – Mikulás kupa, Nyuszi váltó, ESMTK birkózó fesztivál
 •        Csillagocska Tehetségfesztivál 

Felnőtt hagyományos ünnepek

 •         karácsony
 •         pedagógusnap
 •         tanév végi tanulmányi kirándulás

Kerületi rendezvényeken az óvodavezető és az általa megbízott dolgozó képviseli az intézményt.

Az ünnepek, rendezvények időpontjait az éves munkatervek határozzák meg.

f.) pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával.

g.) Szervezeti Működési Szabályzat:GYMO SZMSZ 2023

      Közzétételi Szabályzat: Közzétételi szabályzat GYMO.pdf

      Házirend:GYMO Házirend 2023

      „Az egészséges gyermekmosolyért” –
       Egészségnevelő gyermek – játék Óvodai Pedagógiai Program: PGYMO-PEDAGÓGIAI-PROGRAM 2018.pdf

(2) Az óvodai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége, dajkák száma, iskolai végzettsége, szakképesítése, az óvodai csoportok száma, az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:

MunkakörLétszámVégzettség
Óvodapedagógus25

Főiskola (szakvizsgázott 8 fő; Mesterpedagógus 2 fő)

Ebből23Főiskola
Ebből2Óvónői Szakközépiskola

Nevelést közvetlenül segítők

Pedagógiai asszisztens13 főÉrettségi, OKJ képzés
Óvodatitkár1 főÉrettségi, oktatásszervező
Gazdasági ügyintéző1 főÉrettségi
Dajka18 főSzakmunkásképző

Egyéb alkalmazott

Konyhai dolgozó2,5Szakmunkásképző
Kertész- karbantartó3Szakmunkásképző