A Madarak-Fák Napja a jelen társadalmi életben egyre hangsúlyosabb szerepet kap környezetünk védelme, természeti értékeink megőrzése. Azt a szemléletmódot, ami ehhez szükséges, már kisgyermekkorban kell kialakítani, megalapozni, amikor a gyermek még csak rácsodálkozik a természet változásaira, kezdi megérteni a megújulás, az állandó változás összefüggéseit. Óvodánk környezeti nevelésének célja a körülöttünk lévő növény és állatvilág megismertetése a gyerekekkel. 

Feladata, hogy az óvoda udvara egészséges és ismert környezetté váljon a számunkra. A megismerés és a megbecsülés csak tevékeny részvétellel érhető el, ezért a gyerekeket és a szülőket is bevonjuk a munkába.

Májusban a Madarak-fák napja nagyszerű alkalom erre. Ezen a napon a gyerekek virágokkal, palántákkal érkeznek és az udvaron szervezett kerti munka keretében elültetik őket. Előkészítik a konyhakerteket, megújítják a fák tövénél kialakított területet, átültetik a csoportszoba növényeit. Ezen túl séták, játékos tevékenységek, műsorok tarkítják a programot.

Mi pedagógusok egész nap tudatosan figyelünk a gyerekek környezet iránti érzékenységének kiszélesítésére, formálására. Érezzék a gyerekek, hogy a közvetlen környezetükben élő növények és állatok az ő gondoskodásuk által fejlődnek, élnek, szaporodnak. Átérzik, hogy természetvédő munkájuk által lesz környezetük egyre zöldebb, a levegő egyre tisztább. A természet és az ember együttélésének ez az alapja.
Minden évben készülünk a kerületi pályázatokra is, amelyen többször értünk el 1 és 2. helyezést, valamint különdíjat.
A szülők ily módon örömmel fogadják, hogy óvodánk szép udvarral, füves, virágos kerttel fogadja a gyerekeket.

„Én, remélem, hogy még ki fognak kelni ama virágok, amelyeknek magvait jó remény fejében elvetettem..”

/Tessedik Sámuel/