Katica csoport

Csoportunk életének szervezésekor elsődleges feladat számunkra, hogy minél jobban megismerve a gyermekeket, igényeikhez és szükségleteikhez alkalmazkodva biztosítsuk számukra az ideális környezetet, nevelő hatást. Befogadjuk, elfogadjuk a hozzánk érkező gyerekeket olyannak, amilyenek. Megismerve őket igyekszünk elérni, hogy az óvodáskor ideje alatt megteljen a lelkük „hátizsákja” sok-sok útravalóval. Megtöltjük azt szeretettel, élményekkel, az együtt megélt évek örömeivel, mesékkel, versekkel, dalokkal…
Csoportunkban derűs, egyenletes, és ritmikus életteret alakítunk ki, ahol a gyerekek a nap nagy részét szabad játékkal tölthetik, mely által egyéni sajátosságaikhoz mérten fejlődhetnek testi-lelki, érzelmi, értelmi és szociális képességeik.
Az egyéb tevékenységek is szorosan kapcsolódnak a játékhoz: mint a mindennapos mesehallgatás, a rendszeres éneklés, a folyamatos rajzolás, mintázás és más vizuális tevékenységek lehetősége, és a mindennapos mozgás. Mozgásigényüket nehéz kielégíteni, ezért ebben a csoportban a nagy mozgáshoz a stabil, és mobil tornaeszközöket egész délelőtt biztosítjuk. Gyermekeinket tehát a játék, a mese, a művészetek napsugarában fürdetve próbáljuk segíteni, hogy szabadon élhessék a sokmozgásos, aktív óvodai életet.
Jó „anyaként”, utánzásra mintát adó példaként igyekszünk élni a gyerekek között. Otthonos, barátságos, a gyermekek igényeinek megfelelő környezetben „anyai szívvel – óvónői ésszel” neveljük őket, hogy nyitottak legyenek a szépre, a jóra, és kíváncsiak a körülöttük lévő világra. A vegyes életkorból /3-7 éves korú gyermekek/ adódóan a nagyobbak követendő mintát nyújtanak a csoport szokásaiban, életritmusában, tevékenységekben való beilleszkedésbe.
Óvodai életünkben nagyfokú érzelmi biztonságot nyújtó családias légkör megteremtésére törekszünk, melyhez a kellemes tárgyi környezet, a személyes példákon keresztül a nevelés mellett a tevékenységek, napok, hetek, hónapok, évek ritmusának állandóságával nyújtunk belső nyugalmat.
Meghatározónak tartjuk, hogy a „tanulás” folyamatában jól érezzék magukat a gyerekek. Valljuk, hogy a szabad játék, a kíváncsiság, az érdeklődés, a motiváltság, a bizalom, a jókedv, a humor, az érzékeik használata, a cselekedtetés, a találgatás lehetősége, a tévedés szabadsága, a felfedezés, a megtalálás, az alkotás, az együttmunkálkodás öröme biztosítják ezt a jó érzést. Minden gyermeket differenciáltan fejlesztünk, segítünk legjobb képességeik kibontakoztatásában. A tehetséges gyermekeket tovább fejlesztjük, siker élményhez juttatjuk.
Óvodai együttélésünk fontos eseményei az ünnepek. Gyermekeink tevékenységrendszere az éves ritmusban teljesedik ki, melynek meghatározója, hogy ünneptől ünnepig élünk. A csoporton belüli, ill. a közös óvodai rendezvényeket színesítik a családokkal együtt átélt nyílt alkalmak,”játszódélutánok”.Ezen kívül nyílt délelőttel, közös családi kirándulással tesszük bensőségessé kapcsolatunkat, így a szülőknek lehetőségük nyílik a csoport életébe betekinteni. A szülőkkel a legjobb kapcsolat kialakítására törekszünk.

Csabán Erika 

Pugner Eszter

Imrei Zoltánné Anikó

Óvodapedagógus

Pedagógiai asszisztens 

 Dajka