Maci csoport

A maci csoport óvodánk  egyik olyan csoportja, melynek alapterülete kerületi szinten is egyedülálló méretű, a plusz teret átalakítással nyertük, ezzel a gyerekek mozgásigényének kielégítését biztosítjuk.

Kiemelt tevékenységi formánk az egészséges életmód kialakításában a mozgás örömének megszerettetése. Rendszeresen tornázunk naponta körülbelül 30 percet, jó idő esetén a szabadban. Játékos utánzó gyakorlatokkal fejlesztve a gyerekek kondicionális és koordinációs képességét preventív alkalmazva tartásjavító gyakorlatokat.

A mozgásfejlesztő program egy igen fontos metszéspontban találkozik a testnevelés módszertanával. A három szint, úgymint vizualítás, verbalizáció, motorikum egyszerre vannak jelen a foglalkozásokon. A tanulás folyamán a látás, hallás, tevékenykedés együttes jelenlétét hangsúlyozzuk.

A csoportban mobil és stabil mozgásfejlesztő eszközök állnak a gyerekek rendelkezésére a nap bármely időszakában. A közösen kialakított szokás-szabályrend alapul szolgál, hogy a gyerekek bátran önállóan, biztonsággal kielégítsék mozgásigényünket.

Nevelésünkben kiemelt helyen szerepel:

  • A gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése.
  • A gyermek feltétel nélküli elfogadása, szeretete az iránta érzett felelősséget, törődést hangsúlyozzuk.
  • A másság elfogadása és elfogadtatása.
  •  Pozitív erkölcsi tulajdonságok alakítása, elősegítése ( együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség ) .
  • Önállóságra, munkára nevelés: öltözködés, tisztálkodás, környezetünk rendjének igényének alakítása önkiszolgálás, naposi munka. Kulturált étkezési szokások kialakítása.
  • A szervezet edzése, mozgás, mozgásélmény és feltételének biztosítása ,ha az időjárás engedi sokat tartózkodunk a szabadban : udvaron, séták alkalmával.
  • Spontán játékos tapasztalatszerzés-elsősorban játékban.
  • Utánzásos tanulás, minta- és modelltanulás, magatartás és viselkedéstanulás.
  • A gyermekek minden alkalommal sikerélményhez juttatása.
  • Iskolai életre való felkészítés.

Több tíz éves pályán töltött szakmai tudás, tapasztalat birtokában, igényelve a korszerű óvodapedagógiai módszerek elsajátítását, alkalmazását.

                                         

 

Forrainé Erdélyi Katalin

Múló Erika

 Sütőné Csonka Katalin

 Óvodapedagógus

Óvodapedagógus

Dajka