Tehetséggondozó, külön játék és tánc foglalkozásainkat rendszeresen heti egy alkalommal tartjuk. Ide azok a gyerekek járnak, akik szeretnek énekelni, mozogni, ők is és a szüleik szükségét érzik a zene közelségének.

A beválogatás a gyerekek jelentkezését jelenti, nem valami „felvételit”. (Óvodánk mind a hat csoportjából jelentkezhetnek az érdeklődők.) Természetesen az óvónőjük javaslatát is fontosnak tartjuk. Célunk, hogy azok a gyerekek, akik részt vesznek ezeken a foglalkozásokon, egyre több időt tölthessenek dalos játékokkal, tánccal, hogy így is gazdagodhasson értelmi és érzelmi világuk. Végső célunk pedig az, hogy az iskolába kerülés után megkönnyítsük a tanulást, a táncművészethez pedig kialakítsuk a pozitív viszonyt.

A megtanult dalos játékokat, táncokat szívesen adják elő közönség előtt is.  Például „Mákvirág napon”, ahol az egész óvoda apraja, nagyja együtt ünnepli valamilyen területen kimagasló eredményt elért gyermekeket. Bemutathatják egymásnak, amit eddig tanultak és már tudnak. Mi a táncainkat, hagyományokhoz kapcsolódó ünnepi szokásokat (Karácsony, Farsang, Pünkösd) adjuk elő.

Fontosnak tartjuk a jelmezek, díszletek használatát, amiket sokszor saját kezűleg készítünk el gyermekeikkel, szülőkkel együtt, hiszen így még inkább beleélhetik magukat szerepükbe.

Arról, hogy a foglalkozások bővebb és alaposabb oktatást jelentenek majd a gyerekek számára az óvodában töltött évek alatt, már év elején tájékoztatjuk a szülőket. Ha közülük valakit érdekelne ez a fajta fejlesztés, velük konzultálunk, beszámolunk gyermeke fejlődéséről.

Idejáró gyermekek elsősorban szeretnek énekelni, mozogni, valami vagy valaki bőrébe bújva szerepet játszani, ez által érzéseiket kifejezni. Itt a lényeg az, hogy a gyerekek olyan komplex többlet ismereteket kapjanak, amivel a csoportjukban nem foglalkoznának, a programba belehessen csempészni a lemaradó területek fejlesztését, egymásra találhassanak a hasonló érdeklődésű gyermekek, érezzék, hogy a foglalkozást vezető óvó nénikkel jól megértik egymást, és ezeken a foglalkozásokon elfogadó légkör veszi őket körül. Foglalkozásokon a népzenét CD lejátszó alkalmazásával tudjuk biztosítani. Szerencsére sikerült igényes zene anyagot összeválogatni az évek során.

A gyermekek érzelmi és értelmi fejlődés állandó kölcsönhatásban, szoros összefüggésben van egymással. A dalok éneklése, hallgatása és a mozgás végzése megosztott figyelmet kíván tőlük, többféle tevékenységre válnak egy időben képessé. A zene és a mozgás így emocionális és intellektuális élmények forrásává válik.