A biztonságos életmódra nevelés megjelenik a családban, óvodában közvetett és közvetlen formában egyaránt.

Az alapvető viselkedésminták kisgyermekkorban vésődnek be leginkább. Fontos, hogy a gyermekek életkori sajátosságaikhoz igazodóan olyan információkhoz jussanak, amelynek alapján fel tudják ismerni, el tudják kerülni a vészhelyzetet valamint reagálni tudjanak rá.

Célja: A gyerekek biztonságérzetének segítése, magatartásuk formálása, önbecsülésük és magabiztosságuk erősítése.

Feladata: Az óvodás korosztály életkori sajátosságainak megfelelő információk átadása, az egyéni ismeretekfeltárása, bővítése, elmélyítése. Szokás rendszerek kialakítása, attitűdök formálása, a személyiség morális értékrendjének erősítése a család és a különböző szervezetek bevonásával. Minden kisgyermek ismerje, tanulja meg nevét, szülei nevét, lakcímét, mert ez bizonyos esetekben elengedhetetlen feltétele annak, hogy a rendőr hathatós segítséget tudjon adni.

Tartalmi elemek: Személyiségfejlesztés, szabálykövetés, biztonság, viselkedési minták

Témakörök:

  • Ismerkedés szabályai (ki ismerős és ki az idegen és mit mondhatok el neki)
  • Szabályok, utasítások betartása (kinek kell szót fogadni)
  • Idegen személlyel történő találkozás szabályai
  • Egyedüli otthon tartózkodás szabályai
  • Veszélyes eszközök és anyagok – testi épségünk megóvása
  • Alapvető közlekedési szabályok (gyalog, kerékpár, utasként)

A tanév során az OVI-ZSARU programok:

  • Az OVI-ZSARU program bevezetése. Találkozás a kerületi rendőrkapitányságról érkező rendőrrel. Az ismerkedés szabályai.
  • Közlekedési szabályok. Gyalog, kerékpárral, tömegközlekedési eszközökön vagy utasként az autóban. (összekapcsolva az „Autómentes nap” kerületi eseményeivel)
  • A tűz. Haszna, veszélyei. A tűzgyújtás szabályai. Kapcsolatfelvétel a kerületi Tűzoltósággal. Bemutatjuk a poroltót, használatát, egyéb-alternatív tűzoltási technikákat, és a tűzvédelmi felelőssel együttműködve tűzvédelmi riadó-gyakorlat során tanítjuk, gyakoroltatjuk a gyermekekkel az esetlegesen bekövetkező tűzeset során történő viselkedést, feladatokat, teendőket.
  • A kerületi Rendőrkapitányságra látogatás alkalmával bizalom kialakítása, a rendőrök munkájának megismerése.(rendőrautó megtekintése, egyenruha, felszerelés kipróbálása, kamerarendszer)
  • A kerületben működő Mentőszolgálat alkalmazottjának meghívása (esetleg mentőautó megtekintése közelről) A legfontosabb teendők megbeszélése, életmentés, újra élesztés, telefon…stb, interaktív foglalkozás keretein belül a legfontosabb tudnivalókkal való megismerkedés)

Prevenciós programok óvodánkban:

  • „GYERMEKVÉDELMI KÖR”- ESETMEGBESZÉLÉS. Folyamatos kapcsolattartás a HSZI Család- és Gyermekjóléti Központtal és az Óvodai – iskolai szociális munkatársakkal
  • OVI-ZSARU PROGRAM
  • Ovi – zsaru Fesztivál (BRFK, Pesterzsébeti Önkormányzat; Gyermekek Közbiztonságáért Alapítvány szervezésében) Résztvevők: mindhárom tagóvoda 8 fős csoportokkal

      Kuruczné Hegedűs Magdolna – Ovi-zsaru koordinátor