Gyermekvédelmi felelősök óvodáinkban:

Gyermekmosoly Óvoda (Bíró Mihály u.1.): Heiter Rita
Kékcinke Tagóvoda:  Paradiné Látó Éva
Mákvirág Tagóvoda: Csabán Erika

A mai túlterhelt, rohanó világunk egyik sajátos következménye a gyermekvédelmi gondoskodásra szoruló gyermekek számának folyamatos emelkedése, amely a mi óvodánkat is érinti. Ezért is nagyon fontos, hogy a pedagógiai programunk is kiegészítésre került a halmozottan hátrányos gyermekek integrált nevelésével. Fontos feladatunk az esélyegyenlőség biztosítása. Minden tanév elején tájékozódjunk és felmérjük, kik a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, tartósan beteg valamint, a veszélyeztetett gyermekek.Havi rendszerességgel a „gyermekvédelmi kör” keretén belül megbeszéljük az aktuális problémákat és szükség szerint orvosoljuk is.

Igény szerint fogadóórát biztosítunk,folyamatosan konzultálunk a csoportos óvónőkkel.Rendszeres kapcsolatot tartunk az Anyaotthonnal, a Krízis Központtal.Szükség szerint soron kívül fogadjuk a rászoruló gyermekeket, figyelemmel kísérjük az ott élő családok életét.

A Gyermekjóléti Szolgálattal folyamatos kapcsolatban vagyunk,szükség szerint bevonjuk őket,segítségüket kérjük(családgondozó,pszichológus,stb).

A rászoruló családok számára meghirdetett térítésmentes programokról tájékoztatás adunk,belépőjegyeket rászorultság szerint kiosztjuk.

További feladataink:

  • A tanévben jelentkező problémák minél gyorsabb kezelése, súlyosabbá válásuk megakadályozása, azaz a prevenció. Természetesen a csoportvezető óvónők jelzéseire építve, az óvodavezetőt tájékoztatva, szorosan együttműködve igyekszünk a problémát megelőzni, illetve kezelni.
  • A szülők számára igény szerint, fogadóórákat biztosítunk.
  • A veszélyeztetett gyermekek és kiemelten a Halmozottan Hátrányos Gyermekek fokozott megfigyelése, családlátogatása, segítése, kiemelten, a Halmozottan Hátrányos Gyermekek.
  • Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységének megismertetése a családokkal (pszichológia, jogi tanácsadás, család terapeuta, gyermekfelügyelet stb.)
  • Aktívan bekapcsolódunk az adománygyűjtő, rászoruló családokat segítő akciókba, megmozdulásokba

Célunk, hogy minden esetben megtaláljuk a gyermekek és a családok számára a legkedvezőbb megoldást, az esélyegyenlőség jegyében!