Barna Maci csoport

Egyik legfontosabb célunk, hogy a gyerekek szeressenek ide járni, elfogadást, szeretetet, törődést, odafigyelést kapjanak. Nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni bánásmódra, a különböző kis személyiségek megismerésére, alakítására, a fejlődés egyéni ütemének tiszteletben tartására. Nevelőmunkánkban elsődleges szerepet biztosítunk a játéknak. A játékba ágyazva szereznek tapasztalatokat, ismereteket a gyermekek. Óvodánk fő programja az egészséges életmódra nevelés. Igyekszünk minél több időt tölteni a szabadban. Ha az időjárás már engedi a mozgásos tevékenységeket, foglalkozásokat az udvaron szervezzük (énekes játékok, testnevelés)Csoportunkban lehetőség nyílik 3 éves kortól az úszásoktatás alapjainak elsajátítására, mely heti rendszerességgel valósul meg a délelőtt folyamán. Ezt a szolgáltatást a szülők finanszírozzák. Kiemelt szerepet kap továbbá az ének-zenei nevelés, mely átszövi mindennapjainkat. Számtalan ehhez kapcsolódójátékot, mondókákat, dalosjátékokat kínálunk fel, mely által nem csak zenei készségeik fejlődnek, hanem teljesszemélyiségük is.A családokkal való kapcsolattartásra is nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen nevelőpartnereink. Igazán optimális fejlődést csak az ő közreműködésükkel és támogatásukkal érhetünk el. Mindennek összehangolt és sikeres megvalósítására óvodán kívüli programokat is szervezünk, mely építi és elmélyíti a tartalmas és egymásra épülő gyermeknevelést és a családokkal történő kapcsolattartás sikerességét. Nevelőmunkánk során nagy teret engedünk a gyerekek kreativitásának, saját ötleteinek, elképzeléseinek. Kezdeményezéseinket, ismereteket a négy évszak köré csoportosítjuk, alkalmazkodva óvodánk hagyományaihoz. Igyekszünk minél több technikával megismertetni a gyermekeket a vizuális sarkunkban, a beszélgetések, anyanyelvi és közösségépítő játékok is kedveltek óvodásaink körében. A mindennapi „kör”-ben megtanulnak egymásra és saját magukra is figyelni.

ÜZENETÜNK:

Beszélj velem úgy, mintha felnőtt lennék!
Játssz velem úgy, mintha gyermek lennél! 
Bízz bennem!  Adj nekem feladatot 
Majd meglátod, milyen ügyes vagyok!”

(Dávid Rózsa)

                                              

Heiter Rita

   
    Süveg Miklósné Viola           

Varga Istvánné Ica

Óvodapedagógus 


         Óvodapedagógus                             

Dajka