A Montessori pedagógiát alkalmazó csoportunkba vegyes életkorú kisgyermekek járnak. Nagy hangsúlyt fektetünk a nyugodt, szeretetteljes, biztonságos, családias légkör kialakítására, az esztétikus, otthonos környezet biztosítására. Fontosnak tartjuk a család – óvoda szoros, bizalomra épülő, jó kapcsolatát, amely nálunk nagyon eredményesen működik, és ez elősegíti a gyermekek érdekében történő minél zökkenőmenetesebb beszoktatást, valamint óvodai fejlesztést. A szülőkkel együttműködve évente többször rendezünk óvodaszépítő napokat, játszóházakat, nyitott délutánokat. A gyermek legfontosabb tevékenysége a játék ezért kiemelt fontosságú szerepet kap a napirendünkben. Minden nap más – más érdekes tevékenységgel várjuk a gyerekeket és motiváljuk őket a minél szélesebb körű ismeretszerzésre. Különös gondot fordítunk a játékba integrált tanulás lehetőségének sokrétű megteremtésére, az egészséges életmód kialakítására, a mindennapos testmozgás megszerettetésére valamint a környezettudatos magatartás megalapozására. Az egészséges életmód megalapozását az „Egészséghét” keretén belül is tudatosítjuk a gyerekekkel, a környezettudatos szemléletmódot pedig a „Zöld Óvoda” program megvalósításával erősítjük. A hét folyamán megvalósuló foglalkozásaink: a külső világ tevékeny megismerése, matematikai fejlesztés, mozgás, verselés – mesélés, rajzolás, festés, mintázás, kézi munka, valamint ének, zene, énekes játék, amelyek igazodnak óvodánk pedagógiai programjához. A gyermekek mozgáskultúráját és a néphagyományőrzést, a népi tánc alapjainak lerakásával valósítjuk meg. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek egyéni adottságaihoz igazodó differenciált fejlesztésre, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Az értelmi, érzelmi, szociális képességeik erősítését elősegíti a Montessori módszer, melynek mottója: „Segíts, hogy magam csinálhassam!” A megfelelően előkészített környezetben a speciális, önellenőrzést biztosító játékeszközökkel, lehetőségük nyílik az ismeretszerzésre, a szabad önfejlődésre, önállóságra a saját tempójukban. A módszer kiemelt területei: a mindennapi élet gyakorlati teendőire felkészítő eszközök, érzékelést fejlesztő játékok, matematikai gondolkodást elősegítő eszközök, írás-olvasást elősegítő, valamint a kozmikus nevelés fogalmába tartozó földrajzi, természetrajzi ismereteket kialakító eszközök. Csoportunkban, a Montessori köridőben a csendleckén kívül lehetőség nyílik beszélgetésre, anyanyelvi, kapcsolatteremtő – ismerkedős, önismereti és minden olyan játékra, amely elősegíti a kommunikációs és értelmi képességek fejlesztését és erősítik a szocializációt. A 2017/18-as nevelési évtől bekapcsolódtunk a Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságprogramjába, hogy a felkínált témakörökkel még tudatosabban segítsük elő óvodásaink érzelmi intelligenciájának fejlődését, erősítsük önbizalmukat, önbecsülésüket, segítsünk feloldani a feszültséget, lássák meg a szépet és az örömet a mindennapokban. Az Ovi- zsaru program által elősegítjük óvodásaink szabálykövető magatartásának kialakulását, a jogkövető életmódra nevelést, a tartalmas életcélok megtalálását, a hasznos szabadidő-eltöltését.

Lehetőséget biztosítunk a mindennapi bábozásra, verselésre és mesélésre. Mindezek elősegítik a szókincsük bővülését, a kommunikációs képességük fejlődését valamint a helyes és szép beszéd kialakulását. Havi rendszerességgel látogatunk el a Szabó Ervin Könyvtárba, ahol könyvtár pedagógiai foglalkozások által alapozzuk meg olvasóvá nevelésüket, a könyvek és a gyermekirodalom iránti szeretetet.

A gyermekek természeti és társadalmi ismeretei bővítése érdekében minden jeles napot megünnepelünk, mint például: Autómentes nap, Állatok világnapja, Hulladékcsökkentési hét, Népmese napja, Madarak és fák napja, Föld napja, Mikulás, Karácsony stb. Az óvodán kívüli programjaink a bérletes bábszínház, állatkert, medve park, vadaspark, séták és egyéb kirándulások.

A nagycsoportos óvodásaink részt vesznek a Madártani Egyesület „által szervezett „madarász ovi” foglalkozásain. Ingyenesen úszás és korcsolya oktatásban vehetnek részt a tanév során. Igényelhető délutáni foglalkozások az ovi – foci, kosárlabda, zeneovi, angol nyelv, zenés ovis torna, néptánc és a bibliai ismeretek, amelyek közül a szülők és gyermekük érdeklődési köréhez igazodva választhatnak.

Szeretettel, otthonos környezettel várjuk a SZIVÁRVÁNY CSOPORTBA a hozzánk érkező gyermekeket! 

„Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra!

Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem. ÉN MAGAM!

Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez.”

Maria Montessori                                                                                               

Kuruczné Hegedűs Magdolna

Tóth-Paczier Anikó

Paradi Éva

Óvodapedagógus

Pedagógiai asszisztens

Dajka