A kölcsönös egymásra figyelés, értékrend alakítása fontos a gyermek fejlődése érdekében.

Óvodánkban hosszú évekre visszatekintő hagyománya van a születésnapok megünneplésének.

Minden csoport maga alakítja az ünneplés konkrét mozzanatait, de a vezető elv azonos.

Az ünnepelt megkínálja társait, akik köszöntik őt, verssel, dallal, végül ajándékot kap. Az hogy mivel kínálja meg csoporttársait, a gyermek már egyedi és a csoport hagyományainak alakításától függ. Lehetőség van tortarendelésre vagy egyéb vásárolt finomság és üdítő kínálására.

A gyertyagyújtás és elfújás is hozzátartozik a koreográfiához.

A születésnapos gyermek öltözékén is látszik, hogy ez a nap különleges. A szomszédos csoportok képviselői is köszöntik őt, és apró ajándékkal lepik meg az ünnepeltet.

A gyermek számára ez az esemény érzelmi biztonságot ad, az otthonos, szeretetteljes légkör erősíti én-tudatának, én-képének megerősödését.