A normatív kedvezmény (állam által támogatott étkezés) igénybevételének jogosultsága érdekében kérem, szíveskedjenek áttanulmányozni a mellékelt rendeletet, valamint a rendelet 6 sz. mellékletét.

Információ a 2015 szeptemberében életbelépő változásokról

Amennyiben a tájékoztatóban található feltételek alapján a gyermek jogosult kedvezményes étkezésre a 3. oldalon található Nyilatkozat kitöltése és leadása szükséges az ebédbefizetéskor.

Ingyenesen azaz 100%-osan térítésmentesen igénybe vehető gyermekétkeztetés jogosultság feltételeit az alábbiak szerint igényelhetik: 

Az egy főre jutó jövedelemről szóló szabályzás – aktuális minimálbérhez igazítva

Aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. A jogosultságot, határozattal igazolni kell!

A folyamatosságra való tekintettel kérjük, hogy 3 hónappal a határozat lejárata előtt kezdje el a felülvizsgálatot elindíttatni.