A csoportszobák és óvodánk csinosítása, fejlesztése a szülőkkel, közös cél. Erről nem csak beszélünk, de évente két alkalommal, tettekkel is bizonyítjuk. Sikerrel működnek az őszi és tavaszi óvodaszépítő napok, melyeken szorgos kezek végzik az éppen aktuális munkákat. Így érhettük el, néhány év alatt, hogy óvodánk udvara kerületi szinten is a legszebb parkosított, ápolt címet kapta. Ezt az Önkormányzat által meghirdetett pályázatokon dobogós hely elnyerésével is bizonyítottuk (fő és tagóvoda egyaránt). A játékok állagmegőrzése, a növények gondozása nem lehetne ilyen hatékony a szülők segítsége nélkül, akik anyagi és fizikai támogatással is segítenek abban, hogy óvodánk környezete ápolt, gondozott és tiszta legyen. (részvétellel, alapítványi támogatással). A csoportszobák szépítésében és fejlesztésében is kiveszik a részüket a szülők és az óvodapedagógusok egyaránt. Közösen festünk, mázolunk, tapétázunk, virágokat ültetünk stb.). Ahhoz, hogy ezek az óvodaszépítő napok a jövőben is intézményünk értékei között szerepelhessenek, az új gyerekek szüleit folyamatos tájékoztatással igyekszünk bevonni a hagyományápolásba.

A közös munkálkodás során azt is szem előtt tartjuk, hogy a családok együtt vehessenek részt a programokon, éppen ezért a gyerekek részére szakszerű felügyeletet biztosítunk.

A munka végén minden csoport segítői és óvónői közösen elfogyasztott ebéddel – szendviccsel, jókedvű beszélgetéssel zárják a napot.

Az óvoda kertészének és a rendszeres óvodaszépítő akcióknak köszönhetően, mára már kevesebb és jellegében más munkák elvégzése vált időszerűvé.

Így ehhez alkalmazkodva:

    • ősszel egy csoportonkénti (ebben a formában lehetőség nyílik a saját csoportszobák nyugalmasabb aprólékosabb felújítására)
    • tavasszal pedig, egy óvoda szintű szépítő napot tartunk, mely az egész óvodai közösség igényeihez alkalmazkodik, úgy a belső terek, folyosók, mint az udvar és a kert rendbetételéhez.

Nevelőtestületünk nevében köszönjük a szülői segítséget, együttmunkálkodást a gyerekek szebb környezetéért!