Napocska csoport

Csoportunk vegyes korosztályú. Nagy gondot fordítunk arra, hogy már az óvodába lépés első napjától a gyerekeket barátságos, biztonságos, otthonos légkör vegye körül. Igyekszünk a szülőkkel való jó kapcsolat ápolására, melynek alapja a kölcsönös segítségnyújtás mind a nevelési helyzetek, mind az egyéb feladatok megoldásában. Sokat köszönhetünk a szülőknek csoportunk esztétikumának alakulásában is, melyre nagy hangsúlyt fektetünk, ezzel is megalapozva a gyerekek jó hangulatát.

Fontos feladat számunkra óvodai programunk alapfunkciója: az egészségfejlesztő, egészségvédő nevelői tevékenység. Ennek érdekében az óvodai étkezés kiegészül mindennapos gyümölcs és zöldség fogyasztással, mindennapos testneveléssel, sok levegőzéssel. Szívesen szervezünk külön buszos kirándulásokat. A korcsolya és úszásoktatás is beépült a heti rendünkbe.

Minden nap szem előtt tartjuk, hogy az óvodás korú gyermek elsődleges tevékenysége a játék. A játékba ágyazottan, abból kiindulva fejlesztjük értelmi képességeiket az irodalom, az ének-zene, az ábrázolás, a külső világ tevékeny megismerésének eszközeivel. Gyakran játszunk anyanyelvi fejlesztő játékokat.

A hagyományos óvodapedagógiai módszer mellett a Montessori módszer elemeit is alkalmazzuk, mely átszővi mindennapjainkat. Sok olyan eszköz áll rendelkezésünkre a csoportban, mely ezt a célt szolgálja. Így jelen vannak a gyakorlati életre felkészítő, érzékelést fejlesztő, írás-olvasást előkészítő, matematikai gondolkodást fejlesztő, földrajzi-biológiai ismereteket megalapozó eszközök.

A 2017/2018-as nevelési évtől csoportunk is csatlakozott a Jobb Veled a Világ Alapítvány Boldogságprogramjához. A Boldogságórák jelentőségét nagyra becsüljük, mert segíti a gyermekeket abban, hogy észrevegyék a körülöttük lévő világ apró szépségeit. Az órák által megtanulhatják esetleges konfliktusaikat, feszültségeiket megfelelő módon kezelni. Pozitív önértékeléshez segíti őket, emberi, baráti kapcsolatai javulnak.

Csoportunkban mindannyian azért dolgozunk,  hogy napsugaras, szép napokat teremtsünk az ide járó gyerekeknek. 

                  

Görbedi Dóra

Somogyi Karina Gyöngyi

Krisan Doina Kata

Óvodapedagógus

Pedagógiai asszisztens

Dajka