Mivel a kezdődő mozgásszervi elváltozások arányának növekedése már óvódás korban jól látható, nyilvánvaló hogy a prevencióban és korrekcióban felelőssége van minden testneveléssel foglalkozó pedagógusnak.

A mindennapos testnevelés és az irányított testnevelés is magában hordozza a tartásjavító elemeket. Mindkét szervezési formánál végeznek mezítlábas tornát a gyerekek, megragadva ezzel a lábboltozat erősítésének lehetőségét. 

Mindezek mellett lehetőségük van óvodai prevenciós testnevelés megszervezésére.

Minden tanév kezdetén a gyermekorvos és a gyógytestnevelők elvégzik a nagycsoportos gyerekek szűrését. Ezután kiválasztjuk azokat a gyerekeket, akiknek esetében szükségesnek tartjuk a prevenciót, illetve korrekciót.Évente 24-26 gyermeket tudunk beosztani prevenciós testnevelésre, akik heti 1 x 45 percben vesznek részt a foglalkozáson. A csoportok összeállítása után a szülők értesítése és a személyes konzultáció következik.

A fejlesztés lényege a kezdődő mozgásszervi fejlődésben elmaradt gyerekekkel való foglalkozás megszervezése. Speciális, megelőzés központú, valamint mozgásfejlesztő gyakorlatanyaggal megelőzni, illetve korrigálni a már kialakult elváltozásokat, a mozgásfejlődésben lemaradt vagy részképesség zavaros gyerekeket. Ez a fejlesztés az életkori sajátosságok miatt csak játékosan lehetséges. Tudatosan úgy kell alakítani és megszerettetni a gyerekekkel a mozgást, mozgásos játékot, hogy abba tartásjavító elemeket vegyítsünk.

Fontos az elváltozások korai kiszűrése, így elkerülhető azok rögzülése, valamint az átalakulása a csontrendszert is érintő deformitásokká.

Az elmúlt években már több olyan óvodásunk volt, akiknek a korai felismerésnek köszönhetően, a későbbiekben alig, vagy egyáltalán nem volt szükségük gyógytornára.

Természetesen vannak súlyosabb elváltozásban szenvedők is, akinek az iskolában is folytatni kell a foglalkozásokat.

Mindenkori célunk azonban az, hogy egészségesebb mozgást kedvelő óvodás nemzedéket adjunk tovább az iskolába!